X

ศบค.ตรัง แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย

โฆษก ศบค.จังหวัดตรัง แถลง พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 9 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 215 ราย เน้นย้ำการอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ต้องมีระยะห่าง และป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด
(5 พ.ค.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 9 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จังหวัดตรัง สำหรับการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 215 ราย โดยมีรายละเอียดของผู้ป่วยดังนี้
รายที่ 207 เพศหญิง อายุ 29 ปี อาชีพรับราชการที่จังหวัดสงขลา ภูมิลำเนาตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งตรวจพบเชื้อโควิด 19 เมื่อวานนี้(4 พฤษภาคม 2564)
รายที่ 208 เพศชาย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนาตำบลละมอ อำเภอนาโยง มีประวัติคือภรรยาไปถือขันหมากงานแต่งบ่อน้ำร้อน ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
รายที่ 209 เพศชาย อายุ 72 ปี ภูมิลำเนาตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง มีประวัติไปร่วมงานแต่งที่บ่อน้ำร้อน ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และกักตัวใน Local Quarantine
รายที่ 210 เพศชาย อายุ 56 ปี เป็นผู้นำชุมชน ภูมิลำเนาตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง มีประวัติไปร่วมงานแต่งที่คลัสเตอร์บ่อน้ำร้อน และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 89 ของจังหวัดตรัง
รายที่ 211 เพศชาย อายุ 46 ปี อาชีพนักวิชาการประมง ภูมิลำเนาอำเภอกันตัง ประวัติไม่ชัดเจน ที่ปฏิบัติหน้าตรวจคัดกรองแรงงานประมงและแรงงานต่างด้าว
รายที่ 212 เพศชาย อายุ 52 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง มีประวัติไปร่วมงานแต่งที่บ่อน้ำร้อน ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 163 ของจังหวัดตรัง
รายที่ 213 เพศชาย อายุ 48 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนาตำบล – ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 187 ของจังหวัดตรัง โดยรับประทานร่วมกันที่บ้าน เมื่อวันที่ 27 , 29 เมษายน 2564 และ 1 พฤษภาคม 2564 และมีญาติร่วมบ้านที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ซึ่งทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่ติดตามสอบสวนโรคแล้ว
รายที่ 214 เพศหญิง อายุ 23 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ภูมิลำเนาตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 187 ของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นช่างเสริมสวยย่านรามอินทรา ที่เดินทางมากจากกรุงเทพมหานคร
รายที่ 215 เพศชาย อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 146 ของจังหวัดตรัง ซึ่งติดเชื้อมาจากผู้ป่วยรายที่ 94 ซึ่งสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 23 อีกครั้ง ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ของตำบลบางสัก อำเภอกันตัง
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อมาจากสัมผัสในครอบครัว และเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ทราบว่าเขาติดเชื้อ ทำให้มีผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้น การอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ต้องมีระยะห่าง และป้องกันตัวเอง เพราะไม่ทราบว่ามีคนในครอบครัวติดเชื้อหรือไม่

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน