X

ตรัง ปรับปรุงอาคารสถานที่ เตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ที่ติดโควิด 19

จังหวัดตรังเร่งปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อจัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ที่ติดโควิด 19 คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยเข้าดูแลได้ต้นเดือนพฤษภาคม 2564

ที่อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และนายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ของจังหวัดตรัง ซึ่งได้มีการพูดคุยและเตรียมการมาตั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กว่า 5 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับอาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง โดยได้แบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน ซึ่งจะทำการปรับปรุงอาคาร พื้นที่ ห้องน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ห้องพยาบาล และการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยหลังจากที่ได้เข้าไปดูสถานที่ได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับอาคารสถานที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว ทั้งนี้ในภาพรวมคาดว่าจะสามารถนำผู้ป่วยเข้ารับการดูแลได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยเบื้องต้นในระยะแรกจะจัดเตรียมเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 30 เตียง แต่ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 90 เตียง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน