ตรัง ให้ผู้เดินทางจาก 5 จังหวัดสีแดงกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน-ขอความร่วมมือสถานบันเทิงปิด 10 วัน

จังหวัดตรัง ผู้เดินทางจาก 5 จังหวัดพื้นที่สีแดง  กักตัวแบบ Home Quarantine 14 วัน และ ขอความร่วมมือให้สถานบันเทิง สถานบริการ ปิดบริการเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 -19 เมษายน 2564

วันนี้ (8 เม.ย. 2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

จากสถานการณ์ในต่างประเทศ (กรมควบคุมโรค วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.) รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 132,473,704 ราย เสียชีวิต 2,875,489 ราย พบว่าหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มพุ่งสูงขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มคงที่มีแนวโน้มกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่ผู้คนจะกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก จังหวัดตรังมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมการระบาดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือตามมาตาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกและมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยที่ประชุมนำเรื่องพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดตรัง        

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า วันนี้ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเร่งด่วน จะต้องมีมาตรการออกไปอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์โควิด อย่างที่ได้ทราบกันแล้วว่าในระลอกที่ 3 ได้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะหารือที่ประชุมในวันนี้ได้เน้นย้ำอยู่ในพื้นฐานของการมองทั้งเรื่องของการป้องกันควบคุมโรค การมองในเรื่องของเศรษฐกิจของทางจังหวัดตรัง และมองถึงพี่น้องประชาชนที่จะต้องให้ความร่วมมือกับจังหวัดและรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป นี่เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ

ทั้งนี้มติที่ประชุม ได้มีมติให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรัง เป็นกลุ่มผู้ที่กลับภูมิลำเนา ส่วนผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากให้มีการเลื่อนการเดินทางเข้ามาจังหวัดตรังไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด เสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี กักตัวที่บ้าน หรือ Home Quarantine 14 วัน  โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เข้าตรวจสังเกตุอาการทุกวัน และให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อเดินทางมาถึง  รวมไปถึงการขอความร่วมมือให้สถานบันเทิง สถานบริการ ปิดบริการเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 -19 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน