สพร.ตรัง จับมือ วิสาหกิจฯ ทุ่งช่องกิ่ว เลี้ยงปลากระชัง พัฒนาพลังงานสะอาดเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

สพร.ตรัง จับมือ วิสาหกิจชุมชนทุ่งช่องกิ่ว เลี้ยงปลากระชัง พัฒนาพลังงานสะอาดใช้เพิ่มออกซิเจนเลี้ยงปลา

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง (สพร.ตรัง) ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรทุ่งช่องกิว เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรทุ่งช่องกิว โดยมีนายปกรณ์-ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง นำบรรยาย ทั้งนี้เป็นโครงการดำเนินการของส.พ.ร.ตรัง เพื่อส่งเสริมผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม เริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค์ในกระบวนการผลิต เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ และจัดการปัญหาร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและมีความเหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน โดยส.พ.ร.ตรังมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม

ทั้งนี้สำหรับการสำรวจศึกษาสภาพปัญหาของ วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรทุ่งช่องกิว เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ซึ่งมาจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม พบดังนี้ 1.ปลาโตไม่ทันตามระยะเวลาที่เหมาะสม และในกระชังเดียวกัน ปลากลับโตไม่เท่ากัน 2.ปัญหาคุณภาพน้ำ เนื่องจากเลี้ยงในบ่อดิน น้ำไม่หมุนเวียน เกิดปัญหาน้ำเสียได้ง่าย 3.ในช่วงหน้าแล้ง น้ำลด ปลามีกลิ่นสาบโคลน และ 4.ใช้ต้นทุนสูงทั้งค่าอาหาร โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าในการปั่นมอเตอร์กังกันตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้ปลา โดย ทางสพร.ตรัง รับนำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นไปศึกษาออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้พลังงานสะอาดในการปั่นกังหันตีน้ำเพิ่มออกซิเจน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงหลักการบริหารจัดการกระบวนการเลี้ยงทั้งระบบตามหลักวิชาการ โดยความร่วมมือจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง โดยมีนายภาคภูมิ ศรีทองนวล วิศวกรที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน