X

นครตรัง-กฟภ.ตรัง นำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รื่้อถอนเสาไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทศบาลร่วมกับกฟภ.ตรัง รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณถ.วิเศษกุล(สามแยกหมี-สี่แยกโกกุ้น)

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมมาศ พุฒิพงศกร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ,นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายวิจิตร ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ลงพื้นที่ถนนวิเศษกุล (ช่วงสามแยกหมี-สี่แยกโกกุ้น) เพื่อติดตามการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ตามโครงการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินภายในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งครั้งนี้เป็นการประสานงานความร่วมมือกันระหว่าง กฟภ.ตรัง และเทศบาลนครตรัง จนสามารถดำเนินการนำสายไฟลงสู่ใต้ดิน ส่งผลให้เทศบาลนครตรังมีถนนที่ไร้สายไฟเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการเป็นเมืองที่สวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยความงามของเมืองเทศบาลนครตรัง นับว่าเป็นเทศบาลแห่งแรกในประเทศไทยในที่นำสายไฟฟ้าลง สู่ใต้ดิน เมื่อปี 2545 บริเวณถนนพระราม 6 ต่อเนื่องมายังถนนกันตัง–ห้วยยอด ถนนราชดำเนิน และถนนพัทลุง ซึ่งโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นการจัดสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักในเขตเทศบาลเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างย่านพาณิชย์ ธุรกิจค้าขาย ที่อยู่อาศัย และศูนย์รวมหน่วยราชการ ด้วยมีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นขึ้น ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความแออัด ประกอบกับถนนสายหลักต่างๆ มีเสาไฟ-สายไฟฟ้าพาดผ่าน และสายโทรศัพท์ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยว ได้พบเห็นความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง เทศบาลนครตรังจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน โดยระยะแรกเทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน และปรับภูมิทัศน์ถนนพระราม 6 พร้อมกับการปรับปรุงเกาะกลางปลูกต้นศรีตรัง และเสาไฟฟ้ารูปนางฟ้า (เมขลา) เอกลักษณ์ของเทศบาลนครตรัง จากบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาถึงบริเวณหน้าสถานีรถไฟ และโครงการระยะที่ 2 บริเวณถนนกันตังจากสี่แยกกันตังไปสี่แยกท่ากลาง จรดถนนห้วยยอดบริเวณหน้าคลินิกตรังชาตะ ในปี พ.ศ. 2551 ได้ขยายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ 3 บริเวณถนนวิเศษกุลบางส่วนและถนนราชดำเนินตลอดสาย ระยะที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อให้โครงการเชื่อมต่อกับถนนราชดำเนินจึงได้มีโครงการก่อสร้างขยายผลไปยังถนนพัทลุง โดยเริ่มจากสี่แยกข้างที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง (สี่แยกโกกุน) ถึงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง ซึ่งทั้ง 4 โครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามเป้าหมายโครงการในปี พ.ศ. 2557 เทศบาลนครตรังได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำเป็นเคเบิลใต้ดินต่อเนื่อง อีก 1 สาย คือ บริเวณถนนวิเศษกุล ตั้งแต่ช่วงสี่แยกหอนาฬิกาถึงสะพานไต๋ต๋อง และช่วงสี่แยกโกกุนถึงสามแยกหมี ซึ่งในวันนี้ 19 มีนาคม 2564 เทศบาลนครตรังได้ร่วมกับ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง นำโดยนายสมมาศ พุฒิพงศกร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลนครตรังมีถนนที่ไร้สายไฟเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการเป็นเมืองที่สวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยความงามของเมืองสืบต่อไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน