ตรัง ร่วมกับ กระบี่ ภูเก็ต เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2025)

ตรัง จัดประชุมคณะทำงานการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ ภูเก็ต) เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2025) ณ ประเทศไทย

วันนี้ (19 ก.พ.64) ที่ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน การแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ ภูเก็ต) เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2025) ณ ประเทศไทย

จังหวัดตรังได้ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ ภูเก็ต) เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2015) ณ ประเทศไทย ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดมีลักษณะความพร้อมทางด้านสถานที่แข่งขันกีฬา ด้านสถานที่พัก ด้านบุคลากร ด้านอาหาร ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางมีสนามบินทั้ง 3 จังหวัด และมีเส้นทางบกที่เชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและที่สำคัญได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) จากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเพื่อการสร้างโอกาสและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของจังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ ภูเก็ต) ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นรายได้เศรษฐกิจและเป็นการยกมาตรฐานด้านการกีฬา พัฒนาอาคารสถานกีฬา บุคลากรด้านการกีฬาให้สูงขึ้นในระดับนานาชาติของจังหวัดภูมิภาคและประเทศไทย ซึ่งการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้แก่ การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 (ค.ศ.1959) พ.ศ.2502 ณ กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 (ค.ศ.1967) พ.ศ.2510 ณ กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8 (ค.ศ.1975) พ.ศ.2518 ณ กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 (ค.ศ.1985) พ.ศ.2528 ณ กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 (ค.ศ.1995) พ.ศ.2538 ณ จังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 (ค.ศ.2007) พ.ศ.2550 ณ จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปทุมธานี)

สำหรับในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ ภูเก็ต) เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2025) ณ ประเทศไทย เอกสาร SOUTH EAST ASIAN GAMES FEDERATION “CHARTER AND RULES As at 4 June 2015”

นายภูวณัฐ สมใจ
รอง ผวจ.ตรัง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน