กรมการพัฒนาชุมชนติดตามงานผ้าทอมือตามแบบลายพระราชทาน”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการทำเนินงานของ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี และติดตามการดำเนินงาน ผ้าทอมือตามแบบลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งทอด้วยเทคนิคการทอยกดอกตามแบบฉบับเอกลักษณ์ของผ้าทอนาหมื่นศรี อันมีตำนานเกือบ 200 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและคณะ ประกอบด้วย นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง นายธรรมกร ลีลาวรกุล ผอ.กง.สส. นางสาววะดี จักรราชผอ.กง.ยศ. นายชำนาญ รักนิ่ม ผอ.กง.ประสานฯ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการผู้รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการ เข้าเยี่ยมชมการทำเนินงานของ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ ร้านค้า กระบวนการทอผ้า โดยมีนางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยคณะให้ความสนใจเยี่ยมชมติดตามการดำเนินงาน ผ้าทอมือตามแบบลายพระราชทาน ” ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” ซึ่งทอด้วยเทคนิคการทอยกดอกตามแบบฉบับเอกลักษณ์ของผ้าทอนาหมื่นศรี อันมีตำนานเกือบ 200 ปี มีนางสาวอุไรวรรณ แซ่ตัน เป็นผู้ทอ


ด้านนางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง หนึ่งในแหล่งผ้าทอมือโบราณที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเกือบ 200 ปี และได้รับมอบลายผ้าพระราชทาน กล่าวว่า ทางสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ” ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” ซึ่งทางกลุ่มได้น้อมนำลายผ้าพระราชทาน มาถอดลาย และมีการนำมาผสมผสานกับลายโบราณของผ้าทอนาหมื่นศรีซึ่งมีหว่า 32 ลาย และสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเบื้อต้นได้ถอดลายขอพระราชทานฯ เสร็จตามแบบทุกประการ และได้ทอจนออกมาเป็นผ้าผืนแล้วมีการนำไปทำเป็นผ้าคลุมไหล่ ผู้ทอคนแรกคือ นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตัน ลูกหลานของครูผ้าภูมิปัญญา ทอด้วยเทคนิคการทอยกดอก ตามแบบฉบับเอกลักษณ์ของผ้าทอนาหมื่นศรี ตำนานเกือบ 200 ปี แทนวิธีการมัดหมี่ ซึ่งเป็นการประยุกต์ผสมผสานธรรมเนียมวิธีการอันเป็นจารีตของแหล่งทอผ้านาหมื่นศรี ซึ่งทอด้วยกี่โบราณ หรือ หูก หรือ โหก ในภาษาถิ่นใต้ สำหรับลายโบราณของผ้าทอนาหมื่นศรี อาทิ ลายแก้วชิงดวง ลายดาวล้อมเดือน ลายกรุเพชร ลายกรอบแก้ว ลายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ ลายลูกแก้วซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ เป็นต้น

นางสาวอารอบ เรืองสังข์

นางสาวอารอบกล่าวด้วยว่า สำหรับลายขอพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มีความหมาย คือ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา / ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
/ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน โดยจะเป็นการทอเป็นผ้าไหมโดยเฉพาะ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อทรงคุณค่า ยกระดับสู่ผ้าสำหรับใช้ตัดเย็บในวงการแฟชั่นได้ในอนาคต ทั้งนี้หน่วยงานท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสนับสนุนจนสามารถทอผ้าผืนแรกนี้ได้ ต้องขอบคุณ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่สนับสนุนผลักดันจนผ้าอันเป็นมงคลผืนแรกชิ้นนี้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อการถอดลายจนสามารถทอลายพระราชทานนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง ท่านที่สนใจ สามารถสั่งจองการทอผ้าไหมลายขอพระราชทานฯล่วงหน้าได้โดย อินบ๊อกเพจ “วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี” หรือ ติดต่อหมายเลข 081 476 4318

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน