ตรัง เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้วิถีชาวนา การบูชาแม่โพสพ ในกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว ”


“ผ้าทอนาหมื่นศรี” เปิดตัว “ทุ่งทอรัก” จัดกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว” สอนเด็ก ๆให้รู้คุณค่าข้าวและชาวนา ตื่นตาตื่นใจ “พิธีทำขวัญข้าว” ในรอบหลายสิบปีทุ่งนาหมื่นศรี เด็ก และ ผู้ปกครอง ร่วมเรียนรู้เรื่องคุณค่าของข้าวและชาวนา รวมถึงลองฝึกเก็บข้าวด้วยแกละ สำหรับผู้ใหญ่ และกรรไกรอันเล็กสำหรับเด็ก ๆ

ที่ ทุ่งทอรัก วิสาหกิจชุมผ้าทอนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง เด็ก ๆ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว” ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอหมื่นศรีจัดขึ้นเพื่อได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา รู้คุณค่าของข้าว รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณการทำขวัญข้าว ขอขมาและบูชาพระเมโพสพ ทั้งนี้หลังกิจกรรมออกปากเก็บข้าว เด็ก ๆ ได้สนุกสนานกับการสาธิตทำไก่อบฟาง ในขณะที่บางครอบครัวหิ้วปิ่นโตอาหาร มานั่งล้อมวงรับประทานกันบนกองฟางอย่างอบอุ่น

นางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี บอกว่า กิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว” เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กลุ่มทอผ้าฯ ต้องการอนุรักษ์และสืบสานเรื่องการทำนา โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลนาหมื่นศรี เป็นการบ่งบอกถึงการพึ่งพาอาศัยและความมีน้ำใจต่อกัน เป็นความรัก การช่วยเหลือเผื่อแผ่ ซึ่งตรงกับแนวทางของกลุ่มทอผ้าฯ ที่ทอผ้าด้วยความรัก โดยในครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้มาเก็บข้าวร่วมกันแล้ว ทุกคนยังได้เห็นพิธี “ทำขวัญข้าว” หรือที่ชาวนาหมื่นศรีเรียกว่า “บทสมโภชแม่โพสพ” หรือ “บทชุมนุมแม่โพสพ” ที่ไม่ได้ยินกันมานานหลายสิบปี โดยครูหมอข้าวได้มาทำพิธีจริงเพื่อนำ “ขวัญข้าว” ไปบูชาไว้บนยุ้งข้าวหรือลอมข้าวเพื่อความเป็นมงคลแก่ชาวนาและฤดูการผลิต เพื่อให้ลูกหลานได้ยินได้ฟัง เพียงหวังเกิดความตระหนักรู้คุณค่าของข้าวที่กิน และ ชาวนาที่ปลูก

นางสาวอารอบ เรืองสังข์

สำหรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ลักษณะนี้ สำหรับครั้งแรกคือการเก็บข้าวเกี่ยวข้าวนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และต่อไปจะมีการจัดอีกเรื่อย หากจะมีการบริหารค่าใช้จ่ายก็ต้องทำเป็นระบบธุรกิจชุมชนหรือธุรกิจเพื่อสังคม แต่จะไม่จัดในเชิงธุรกิจเป็นที่ตั้ง หากแต่จะกำหนดเรื่องราวหรือประเด็นของกิจกรรมในแต่ละครั้ง แล้วเปิดรับจองในจำนวนที่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้สถานที่ “ทุ่งทอรัก” ซึ่งเกิดจากการประชุมตกลงของกลุ่มทอผ้าฯเพื่อตั้งชื่อให้กับสถานที่ซึ่งเป็นที่ดินของกลุ่มบริเวณใกล้กับเขาช้างหาย จำนวน 8 ไร่ ที่กำลังยกระดับให้กลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรหัตถกรรมผ้าทอนาหมื่นศรี” ต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มต้นไปบ้างแล้ว ในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อทำเส้นไหมมาทอผ้าด้วยตัวเอง การสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรับจัดเลี้ยงนักท่องเที่ยวในแบบกลุ่ม จัดกิจกรรมนำเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมแนวแคมปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดกิจกรรมและการใช้พื้นที่ “ทุ่งทอรัก” ได้ที่ นางสางอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 081-476-4318 หรือ อินบ๊อกเพจ “วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี

อนึ่ง พิธีกรรมบูชาแม่โพสพหรือพิธีกรรมทำขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อแม่โพสพ ซึ่งเป็นเทพธิดาข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอบคุณพระแม่โพสพที่ดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา โดยเชื่อกันว่าเมื่อทำพิธีนี้แล้วพระแม่โพสพจะช่วยคุ้มครองข้าวในนาให้มีผลผลิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวนา สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวนาว่า ในการทำนาครั้งต่อไป ข้าวในนาจะปราศจากโรคภัยต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติและแมลงศัตรูพืช

นายปินะ สุทธพันธ์ และ น้องอิงฟ้า กล่าวว่า รู้สึกสนุกและประทับใจกับกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดี ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้ออกมาเรียนรู้วิธีชีวิต วิถีท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจากวิถีชีวิตแบบคนเมืองที่เขาเห็นอยู่ ส่วนน้องอิงฟ้า ก็รู้ตื่นตาตื่นในกับการได้ลงมาสัมผัส เก็บข้าว ในทุ่งนาจริง ๆ ได้รู้ว่ารวงข้าวเป็นแบบไหน เป็นการเรียนรู้ที่จับต้องได้.

นายปินะ สุทธพันธ์
และ น้องอิงฟ้า


ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน