ตรัง ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 500,000 ตัว ลงทะเลตรัง เพิ่มความสมบูรณ์ในท้องทะเล

ประงจังหวัดตรัง ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลตรัง

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับ นายอำเภอกันตัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กำนัน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวประมงตำบลเกาะลิบง และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล (กุ้งแซบ๊วย) จำนวน 500,000 ตัว ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลตรังให้ถึงมือประชาชนและสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน บริเวณอ่าวทุ่งจีน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนพันธุ์กุ้งทะเลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และควบคุมให้มีการนำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่สามารถให้จับได้ โดยไม่กระทบต่อประชากรสัตว์น้ำรุ่นหลังที่จะเกิดขึ้นมาทดแทน โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงนั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่ง และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายหลักของกรมประมงที่มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ อันจะนำมาสู่ความยังยืนของอาชีพประมง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน