X

ตรัง – ผู้สมัครนายกอบจ.ลงหาเสียงในพท.น้ำท่วม

ผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง ลงหาเสียงกับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อรับฟังปัญหา เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติหากได้รับการเลือกตั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกอบจ.ตรัง ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ หมายเลข 1 จากทีมกิจปวงชน และนายสาธร วงศ์หนองเตย หมายเลข 2 จากทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง และหมายเลข 3 นายภูผา ทองนอก จากทีมตรังก้าวใหม่ ต่างเร่งหาเสียงในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ 20 วัน ก็จะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยต่างฝ่ายต่างลงพื้นที่หาเสียงในรูปแบบ และแนวทางของตนเอง ทั้งการหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ การลงพื้นที่พบปะหัวคะแนนเสียงโดยตรง และการเดินพบปะหาเสียงนำเสนอนโยบายต่อประชาชนไปตามสถานที่ต่างๆ พร้อมรับฟังปัญหาเชิงพื้นที่

ทางด้านนายสาธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครนายกอบจ.ตรัง หมายเลข 2 ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง พร้อมนางศรีวรรณ์ ดิสโร ผู้สมัคร ส.จ.เขต 5 อ.เมือง ได้ลงพื้นที่หมู่ 7 ต.นาโยงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมแนะนำตัว และนำเสนอนโยบายพัฒนาเมืองตรัง 12 ข้อ เพื่อเปลี่ยนตรังให้ดังกว่าเดิม พร้อมศึกษาพื้นที่น้ำท่วม รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไขจากประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ประชาชน หากได้รับการเลือกตั้งเข้าไป เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.นาโยง และอ.เมือง เป็นปัญหาซ้ำซากจะต้องแก้ทั้งระบบ และอบจ.เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีงบประมาณ และสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้ ประชาชนต่างคาดหวังให้ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด เร่งหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมริมสองฝั่งแม่น้ำให้เป็นรูปธรรม ทั้งการขุดลอกลำคลองจากต้นน้ำ การทำพนังกั้นน้ำในบางพื้นที่ เพื่อเบี่ยงน้ำให้ออกจากชุมชน เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน