X

ตรัง มโนรา 109 ชีวิต รำเปิดงาน“เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” ณ ศาลหลักเมืองตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” ภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย : จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรัง

(5 พ.ย.) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” ภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย : จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรัง ณ บริเวณศาลหลักเมืองตรัง ตำบลควนธานี อ.เมืองตรัง จังหวัดตรังได้กำหนดจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรังนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกของชาติ มรดกไทย และมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป อีกทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมระหว่างยุคสมัยให้คงอยู่และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในทุกแขนงอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลในให้แก่อนุชนรุ่นต่อไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ พิธีโนราโรงครู ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธา และเพื่อบูชาศาลหลักเมืองสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 นับรวมระยะเวลาได้ 208 ปีแล้ว การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ศาลหลักเมืองตรัง การจัดนิทรรศการมีชีวิต การจัดนิทรรศการตามรอยพระบาท เมืองตรัง และศิลปะการแสดงหนังตะลุง โนรา โขน ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความภาคภูมิใจกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไป
โดยสีสันต์ของการเปิดงานในวันนี้ มีการแสดงโนราในจังหวัดตรัง จำนวน 109 คน เพื่อเป็นการถวายสักการะศาลหลักเมืองตรัง ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเป็นอย่างมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน