X

แถลงข่าวงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 209 ปี “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา”

()

จังหวัดตรังจัดการแถลงข่าวงานเสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา งานสมโภช ศาลหลักเมืองตรัง 209 ปี ประจำปี 2563
วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) ที่ศาลหลักเมืองตรัง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานงานแถลงข่าว งานเสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา งานสมโภช ศาลหลักเมืองตรัง 209 ปี ประจำปี 2563 สำหรับการจัดงานเสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา จัดขึ้นเป็นภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และเทศบาลตำบลควนธานี โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลหลักเมืองตรัง ถนนหน้าศาลหลักเมืองและบริเวณภายในโรงเรียนควนธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบทอด เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ เพื่อยกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรร สืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ในสังคมสืบไป
สำหรับงาน ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นี้ จัดให้มี พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โนราพิธีโรงครูแทงเข้ การแสดงจากศิลปินมโนราห์ ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย การจัดนิทรรศการมีชีวิต การแสดงศิลปะแบบจัดวาง การแสดงสินค้าของดีจังหวัดตรัง ตลอดทั้งมีการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน ตลอดทั้ง 5 วัน 5 คืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน