ตรัง ท้องถิ่นยังเดือดร้อนหนักจากนโยบายรัฐลดอัตราภาษี

อปท.ในจ.ตรัง ยืนยันเดือดร้อนหนัก จากนโยบายรัฐให้ท้องถิ่นลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 จำนวน 90% เหลืออัตราการจัดเก็บจริงเพียง 10% ทั้งกระทบไม่มีงบพัฒนาพื้นที่ปี 2564 เพราะต้องกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ ซึ่งก็แทบจะไม่เพียงอาจต้องเอาพนักงานบางส่วนออกด้วย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 จำนวน 90% เหลืออัตราการจัดเก็บจริงเพียง 10% เท่านั้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดเก็บภาษีได้เพียงจำนวนน้อยนิด กระทบต่องบพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564 รวมทั้งงานบริหารงานบุคคล เนื่องจากรายได้ลด แต่ค่าใช้จ่ายไม่ลด ซึ่งอาจต้องปรับลดอัตรากำลังคนทำงานลง ยิ่งซ้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนทำคนตกงานเพิ่มขึ้นแน่นอน โดยที่เทศบาลตำบลโคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง นายธนกฤต ภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ กล่าวว่า สำหรับเทศบาลตำบลโคกหล่อ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยในปี 2562 เทศบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีและได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาบริหารพื้นที่รวมจำนวน 104 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเองจำนวน 32 ล้านบาท แต่ในปี 2563 ผลจากการที่รัฐบาลออกนโยบายปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีใหม่ รวมทั้งการออกพระราชกฤษฏีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 จำนวน 90% เหลืออัตราการจัดเก็บจริงเพียง 10% ทำให้เทศบาลตำบลโคกหล่อจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงประมาณ 3 ล้านบาทเศษเท่านั้น แต่ขณะนี้จัดเก็บได้ไม่ถึง 1 ล้านบาท โดยทางเทศบาลได้ขยายเวลาการจัดเก็บไปถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ ขณะที่เงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็โอนมาครั้งละเล็กละน้อยรวมจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเองและเงินอุดหนุนมาเพียงประมาณ 66 ล้านบาทเท่านั้น โดยเงินจะหายไปสูงมากถึงกว่า 30 ล้านบาท จึงทำให้กระทบต่องบพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 – 2565 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในส่วนของงบพัฒนาปี 2564 ตนเองไม่กล้าเสนอโครงการพัฒนาใหม่ใดๆ แม้ในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นก็ตาม เพราะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น แต่เทศบาลไม่มีเงิน โดยเงินที่มีขณะนี้จะต้องเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำและหมวดใช้สอยอื่นๆเท่านั้น นอกจากนั้นจะกระทบต่อการบริหารงานบุคคลด้วยแน่นอน ซึ่งทางเทศบาลจะเร่งประชุมชาวบ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนงบประมาณต่อไป เพื่อชาวบ้านจะได้เข้าใจเทศบาลมากขึ้น เพราะนับจากนี้จะไม่มีงบพัฒนาโครงการใดๆ ตามที่มีการตั้งแผนพัฒนาไว้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น