ตรัง โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ณ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี ,นางสาว ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ ,นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง , พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช ผกก.สภ.นาโยง, ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธาน กก.ตร.สภ.นาโยง รวมถึง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาโยง , สาธารณสุขอำเภอ และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

ทั้งนี้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในอำเภอนาโยง มีจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษารายใหม่พบสูงในกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งสารเสพติดที่ระบาดอันดับแรก คือ ยาบ้า แม้ว่าทางอำเภอนาโยงมีผู้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดเป็นลำดับแรกของจังหวัดตรัง แต่ก็ยังพบปัญหาผู้ใช้ยาเสพติดที่ยังไม่เข้าถึงการบำบัดรักษาอีกจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู ติดตามและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังผ่านการบำบัดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีทุกภาคส่วน ,ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวชในผู้ใช้ยาเสพติดจากสาเหตุการเข้าถึงการบำบัดรักษาล่าช้า และมีรูปแบบการแก้ปัญหาการใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในอำเภอนาโยง

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาคือ การสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาชนร่วมมือกันทั้งเชิงป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตาม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านการบำบัดโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อพัฒนารูปแบบของการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพหุภาคีในอำเภอนาโยงให้เกิดรูปธรรมชัดเจน คณะทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการสัมมนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีขึ้น

จากนั้นนายนิพันธ์ ศิริธร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและคณะ ลงพื้นที่ตำบลละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เยี่ยมผู้ที่เคยได้รับการบำบัดและหายเป็นปกติ สามารถประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกับสังคมได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น