X

ตรัง โรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

โรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ แต่ยังคงมาตรฐานสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังงดกิจกรรมว่ายน้ำ งดเล่นเครื่องเล่นต่อไป

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง ) และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ซึ่งมีนร.ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมจำนวน 658 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ซี่งมีเด็กเล็กปฐมวัยรวมจำนวน 399 คน ซึ่งถือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด หลังรัฐบาลประกาศให้เปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบเป็นวันแรกในวันที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นไปนั้น ทางโรงเรียนก็มีความพร้อมมานานแล้ว โดยมีการทำแบบสอบถามผู้ปกครองก็เห็นด้วยให้เปิดเรียนเต็มรูปแบบ และเมื่อมาเปิดเรียนได้ตามปกติเต็มรูปแบบ ทางโรงเรียนก็ยังคงรักษามาตรการด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัดต่อไป เช่น ผู้ปกครองที่มาส่ง – รับบุตรหลานจะต้องส่ง และรับ ในจุดที่ทางโรงเรียนกำหนดเท่านั้น จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร วัดอุณหภูมิร่างกายทั้งเด็กและผู้ปกครองก่อนเข้าไปภายในโรงเรียน หากพบเด็กคนใดมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน การจัดเจลล้างมือประจำตามจุดต่างๆ รวมทั้งการรักษาระยะห่างขณะอยู่ภายในโรงเรียน ในส่วนของเด็กโตตั้งแต่ป.1-ป.4 จะนำช้อน น้ำดื่ม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวนำติดตัวมาจากบ้านทุกวัน เพื่อลดหลีกเลี่ยงการใช้ข้าวของร่วมกัน งดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีการสัมผัสใกล้ชิดต่อไป การกำหนดเวลาในการพักรับประทานอาหารและปล่อยกลับบ้านในแต่ละชั้นเรียนไม่พร้อมกัน เพื่อป้องกันความแออัด โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะยังคงงดกิจกรรมว่ายน้ำ และงดเล่นเครื่องเล่นทุกชนิดต่อไปไม่มีกำหนด ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโควิด 19 ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน