ตรัง ครูสั่งงานจากสิ่งรอบตัวแก้ไขปัญหานร.ขาดอุปกรณ์เรียนออนไลน์


ครูลงพื้นที่แก้ไขปัญหานร.ยากจนขาดอุปกรณ์เรียนออนไลน์ ให้กำลังใจผู้ปกครองและนร.เปลี่ยนเป็นสั่งงานเขียนเรียงความ คำศัพท์ จากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันเด็ก เช่น เศรษฐกิจพอเพียงรอบบ้าน ระบุการเรียนออนไลน์เป็นการทดลองขอให้ผู้ปกครองและนร.อย่าเครียด ขณะที่ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นด้วยที่รัฐบาลใช้วิธีนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเปิดเทอมไม่ได้ แต่ก็อยากให้เปิดโรงเรียนเร็วๆ เนื่องจากเด็กลำบากมีเป็นจำนวนมาก และบางคนซุกซน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผอ.โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ที่มีจำนวน 230 คน อย่างต่อเนื่อง ได้จำแนกออกนร.เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อมในระดับดี ระดับปลานกลาง และกลุ่มความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม โดยนำนม ตามโครงการนมโรงเรียนไปมอบให้เด็กนักเรียน ได้ดื่มในช่วงปิดเทอม ตามนโยบายของรัฐบาล หนังสือเรียน รวมทั้งใบงานไปส่งมอบให้เด็กๆถึงบ้าน โดยเฉพาะเพื่อติดตามนร.กลุ่มที่มีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องติดตามเป็นกรณีพิเศษ ยากจนขาดอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เช่น ไม่มีทีวี ไม่มีมือถือ รับสัญญาณไม่ได้ โดยให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียน ระบุการเรียนออนไลน์เป็นการทดลองเรียนขอให้ผู้ปกครองและนร.อย่าเครียด หากไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องเสียเงินซื้อจะได้ไม่สิ้นเปลืองในสถานการณ์โรคระบาดนี้ แต่ให้เด็กฝึกทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ให้เด็กอ่านใบความรู้ ฝึกทำแบบฝึกหัด หัดคัดลายมือ ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกทำโจทก์คณิตศาสตร์ และทบทวนบทเรียน เป็นต้น และทางผู้อำนวยการโรงเรียน ได้สั่งงานเพิ่มเติม เช่น ให้เด็กเขียนเรียงความ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันเด็ก เช่น เศรษฐกิจพอเพียงรอบบ้านนักเรียน


อย่างบ้านของนักเรียน คือ ด.ญ.ชนากานต์ กว่องสั้น นักเรียนชั้น ป.5 และ ด.ญงอริสา กว่องสั้น นักเรียนชั้น ป.6 สองพี่น้อง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 73/1 ม.6 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง ทั้งคู่ขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ แต่ทั้งคู่กลับใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนช่วยครอบครัว ปลูกผัก นานาชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ฟัก ถั่วฝรั่ง ขมิ้น ตะไคร้ ผักบุ้ง เพื่อขายให้คนในชุมชน ซึ่งทางผอ.โรงเรียนวัดไทรงาม และ ครูประจำชั้น ได้กล่าวชื่นชมทั้งคู่ และมอบหมายงานให้นักเรียนทั้งสอง ทำในช่วงปิดเทอม ได้แก่ การเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เขียนเรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพืชผักที่ปลูก ควบคู่ไปกับอ่านใบความรู้ และ ทำแบบฝึกหัดที่ทางโรงเรียนมอบให้
อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในวันนี้ พบว่าผู้ปกครองเข้าใจ และเห็นด้วยที่รัฐบาลใช้วิธีให้นักเรียนเรียนออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโรงเรียนเปิดเทอมไม่ได้ดีกว่าเด็กๆวิ่งเล่นโดยไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็อยากให้เปิดโรงเรียนเร็วๆ เนื่องจากเด็กลำบากมีเป็นจำนวนมาก และเด็กบางคนชอบเที่ยวเล่นซุกซน จึงอยากให้โรงเรียนเปิดเร็วๆ เช่นเดียวกับเด็ก อยากไปเรียนในชั้นเรียน และอยากเจอเพื่อนๆ จึงอยากให้โรงเรียนเปิดเร็วๆ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น