ตรัง เตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรง

จังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรง 17 – 20 พฤษภาคมนี้ ขณะเดียวกันเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้น จากเทือกเขาบรรทัด แต่ไม่รุนแรง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นคลิปที่ชาวบ้านในพื้นที่และผู้นำชุมชนถ่ายไว้ได้ หลังฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันประมาณ 2 ชั่วโมง บนเทือกเขาบรรทัด อ.นาโยง ,อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงคลองลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง แต่โชคดีปริมาณน้ำแม้จะมีสีขุ่นแดง และไหลอย่างรุนแรง แต่มีปริมาณไม่มากนัก ทำให้ไม่ทะลักล้นตลิ่ง จนทำให้เกิดอันตรายกับประชาชน และบ้านเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่ง ทั้งนี้ น้ำป่าดังกล่าวได้ไหลลงมาอย่างรวดเร็วและลดลง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดจังหวัดตรัง โดยนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงนามคำประกาศกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง นับตั้งแต่วันที่ 17 -20 พฤษภาคมนี้ สาเหตุเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณอ่าวเบงคอลตอนกลาง มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงคอลตอนบน ซึ่งจะส่งผลทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักและคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในพื้นที่ มิสเตอร์เตือนภัย เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และบริเวณที่ราบเชิงเขา พื้นที่ลาดเชิงเชา พื้นที่มีภูเขาลาดชัน ให้เตรียมพร้อมรับมือ รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเล ชาวเรือ ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือให้ระวังอันตรายจากคลื่นลม และเตรียมอุปกรณ์ ชูชีพให้เพียงพอและตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินเรือ โดยถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่วม และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น