X

ตรัง ปฏิบัติการฝนหลวง หลังแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน 4 เดือน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดตรัง หลังจากเกษตรกรได้ร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอดส่งผลต่อพื้นที่ทางการเกษตร

นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงมา 3-4 เดือนแล้ว ทำให้แหล่งน้ำทางธรรมชาติมีประมาณลดลง ในเบื้องต้นได้มีเกษตรกร 4-5 กลุ่ม ทำเรื่องมาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กรมฝนหลวง ให้ช่วยเหลือประสานงานมาช่วยทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเครื่องบินของกรมฝนหลวง และมีเครื่องบินของทหาร หลังจากได้ส่งเรื่องร้องขอความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาดำเนินการทำฝนหลวง ในพื้นที่จังหวัดตรัง 5 วันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยทำฝนในพื้นที่อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอเมืองตรัง อำเภอปะเหลียน เกิดภาวะฝนตก 4 ครั้ง จากการทำฝนหลวง 5 ครั้ง และจากการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตรัง จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กว่าแสนไร่ ใน 3 กลุ่มหลัก คือปาล์มน้ำมัน กลุ่มยางพารา ที่เริ่มปลูกและต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโต ซึ่งในขณะนี้ยังไม่เกิดความเสียหาย และกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือกลุ่มไม้ผล ที่ต้องหารใช้น้ำจำนวนมาก ส่วนในกลุ่มของประมง ผู้เลี้ยงลากระชัง ไม่ควรเลี้ยงปลามากเกินไป หากสามารถจับขายได้ก็จับขายไปก่อน เพื่อลดความแออัดของปลาในกระชัง และปศุสัตว์ ได้มีการออกให้คำแนะนำกับเกษตรกร รวมไปถึงการเตรียมหญ้าไว้แจกจ่ายให้กับเกษตรกร


ในส่วนน้ำต้องมีการแยกเป็น 2 ส่วน คือน้ำเกษตรกรทั่วไปนั้นหากเดือดร้อนจากปัญหากาขาดแคลนน้ำ สามารถร้องขอความช่วยเหลือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือโทรศัพท์ไปที่กรมฝนหลวงโดยตรง หรือติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือยื่นเรื่องผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และอีกช่องทางคือแจ้งที่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำอำเภอ ส่วนน้ำต้นทุนต้นทุนคือน้ำในอ่างเก็บน้ำ ที่มอยู่ในจังหวัดตรัง ซึ่งที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด ขณะนี้เหลือน้ำประมาณ 61 เปอร์เซ็นต์ ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำฝนบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเช่นกัน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การขอทำฝนหลวงนั้นจะขอทำฝนหลวงหากฝุ่น PM 2.5 มีปริมาณมาส่งผลกระทบต่อประชาชนและการเกิดไฟไหม้ป่า เพื่อเป็นการดับไฟป่าและลดความเดือดร้อนของประชาชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน