X

ตรัง ชาวสวนปาล์มดีใจราคาสูง ขอรัฐคุมเข้มการลักลอบนำเข้า

ชาวสวนปาล์มดีใจราคาปาล์มสูงขอรัฐคุมเข้มอย่าให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม เนื่องจากราคาในมาเลเซียถูกกว่าไทยเกรงจะเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบนำเข้า  พร้อมกับให้เร่งปรับโครงสร้างราคาให้เกิดความเป็นธรรม เพราะราคากิโลกรัมละ 7.20 บาท ที่เกษตรกรได้รับอยู่นี้ เชื่อว่าเป็นราคาที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง พร้อมกับขอให้รัฐบาลเร่งออก พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมัน เพื่อยกระดับและแก้ปัญหาปาล์มทั้งระบบไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบอีก

วันที่ 15 มกราคม 2563  ที่ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอยางยั่งยืนสิเกา – วังวิเศษ  ซึ่งเป็นกลุ่มภายใต้ระบบมาตรฐาน RSPO เปิดประชุมประจำปี ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 177 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และมีการเชิญ นายกฤช เอี่ยมฐานนท์ เศรษฐกรชำนาญการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการร่วมประชุมให้ความรู้และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มในประเทศ ณ เวลานี้ และแนวโน้มของตลาดทั้งในและต่างประเทศ   โดยนายชัยฤทธิ์  ถ่ายย้วน ประธานกลุ่มฯ  กล่าวว่า ซึ่งจากข้อมูลวันนี้ทำให้พี่น้องเกษตรกรยิ้มได้ เพราะราคาที่เป็นอยู่ในขณะนี้พุ่งสูงขึ้นอยู่ที่ ก.ก.ละ 7.20 บาท ถือว่าสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา   และเชื่อว่าราคาผลปาล์มน้ำมันในปีนี้และปีหน้าเชื่อว่าจะไม่ต่ำกว่า ก.ก.ละ 4.50 บาทแน่นอน   แต่เชื่อว่าราคานี้ ( 7.20 บาทต่อกก.) จะยืนอยู่ได้ไม่นาน เพราะไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง   เพราะราคาน้ำมัน CPO สูงมาก ราคาปาล์มก.ก.ละ 7 บาท จึงถือว่าไม่สอดคล้องกับราคาตลาด ซึ่งอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า มีนาคม – เมษายน ผลผลิตปาล์มน้ำมันก็จะออกสู่ตลาดมากอีก ซึ่งในเวลานั้นก็จะรู้ได้ชัดเจนว่าราคาจะลดต่ำลงกว่านี้มากน้อยแค่ไหน หรือจะลดลงต่ำสุดๆ จนชาวสวนเดือดร้อนอีก  ซึ่งก็คงจะได้เห็นฝีมือของรัฐบาล แต่วันนี้ยกย่องว่ารัฐบาลทำได้เกินเป้าแล้ว ทั้งนี้ เหตุที่ทำให้ราคาปาล์มสูงขึ้นเกิดจาก ความต้องการใช้มีมาก ขณะที่ผลผลิตมีน้อย ต่างประเทศก็ราคาสูง ความต้องการเก็บสต๊อกเป็นน้ำมันบี 100 เพื่อนำไปทำเป็นส่วนผสมของน้ำมันบี 10 ก็มีเพิ่มมากขึ้น  ขณะเดียวกันรัฐบาลประกาศให้วันที่ 1 มีนาคมดีเดย์ให้มีการใช้น้ำมันบี 10 เป็นเชื้อเพลิงพื้นฐาน ทั่วประเทศ  เพราะฉะนั้นการสะสมของน้ำมันต่างๆ ซึ่งดูว่าผลปาล์มน้อยก็ต้องเร่งสะสม เพื่อแย่งกันซื้อราคาก็เป็นไปตามกลไกของความต้องการดีมาน ซับพลาย  จึงเชื่อว่าปีหน้าราคาก็จะไม่ตกกว่ากิโลกรัมละ 4.50 บาท

นายชัยฤทธิ์  ถ่ายย้วน ประธานกลุ่มฯ  กล่าวอีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้รัฐบาลคุมเข้มไม่ให้มีการลักลอบนำเข้า  แม้ว่าตอนนี้มีการยกเลิกด่านนำเข้าในพื้นที่ภาคใต้หมดแล้วก็ตาม แต่การลักลอบขนสินค้าเกรงจะมีอีก เพราะราคาในมาเลเซียต่ำกว่าเรา 8 บาท ห่วงจะมีแรงจูงใจให้มีการลักลอบนำเข้า ขนน้ำมันเข้าประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้องเร่งปรับโครงสร้างราคาให้เกิดความเป็นเสมอภาคและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดการแข่งขัน ถ้าราคาใกล้เคียง จะได้เทียบเคียงกับมาเลเซียได้  พร้อมกับขอให้รัฐบาลเร่งออก พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมัน เพื่อยกระดับและแก้ปัญหาปาล์มทั้งระบบไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบอีกในอนาคต

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน