X

ตรัง ดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 143 ราย

ที่ดินจังหวัดตรังมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าควนบ้าหวี” อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง จำนวน 143 ราย 154 แปลง รวมเนื้อที่ 740-0-38 ไร่

        ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าควนบ้าหวี” อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้สามารถอยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติให้จังหวัดตรังเข้าทำประโยชน์หรืออาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าควนบ้าหวี” เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน และตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เนื้อที่ 773 ไร่ มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ในปีงบประมาณ 2559


จังหวัดตรังได้จัดทำโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตรัง (คทช.จังหวัดตรัง) ได้พิจารณาและมีมติรับรองรายชื่อผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าควนบ้าหวี” อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง จำนวน 143 ราย 154 แปลง รวมเนื้อที่ 740-0-38 ไร่ ให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้กรมที่ดินได้จัดทำสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 154 เล่ม 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน