X

ตรัง ชุมนุมสหกรณ์จ.ตรัง วิกฤติหนักปัญหารุมเร้า หลังเกิดการทุจริตของอดีตผู้จัดการชุมนุมฯ

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง วิกฤติหนักหลายปัญหารุมเร้า หลังเกิดการทุจริตของอดีตผู้จัดการชุมนุมฯร่วมกับพวก ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนทำสำนวนคดี ล่าสุด เกิดผลกระทบจากคำสั่งนายทะเบียนที่ห้ามชุมนุมฯ และสหกรณ์สมาชิกซื้อยางข้ามเขต ซื้อได้เฉพาะในพื้นที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่เท่านั้น ทำให้สหกรณ์แปรรูปยางทั่วทั้งจังหวัดเดือดร้อนหนัก ได้ปริมาณยางไม่เต็มกำลังการผลิต ซ้ำเติมปัญหาขาดทุนจากราคายางตกต่ำ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ซึ่งประกอบธุรกิจรวบรวมยางแผ่นรมควันจากสหกรณ์สมาชิก เพื่อนำเสนอขายในตลาดกลางยางพารา รวมทั้งรับอัดก้อนยางแผ่นรมควัน มีสมาชิกสหกรณ์รวมกว่า 30 แห่ง แต่ขณะนี้ประสบปัญหาอย่างรุนแรงในการประกอบธุรกิจ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ โดยเริ่มต้นจากปัญหาการทุจริตของนางนิตรดา อาจเส็ม อายุ 44 ปี อดีตผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ที่ร่วมกับพวกทุจริตขายยางในชุมนุม ทำให้เกิดความเสียหายไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท โดยถูกตรวจสอบพบเมื่อปี 2561 หรือกว่า 1 ปีแล้ว ขณะนี้กระบวนการตรวจสอบ เพื่อเอาผิดนางนิตรดา อดีตผู้จัดการฯและพวก ยังอยู่ในระหว่างการทำสำนวนคดีของพนักงานสอบ สภ.เมืองตรัง ซึ่งต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานทางบัญชีและอื่นๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อทำสำนวนส่งอัยการ เพื่อฟ้องศาลเอาผิดต่อไป ทำให้การดำเนินธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งการขาดสภาพคล่องทางการเงินในการซื้อยาง ปัญหาขาดคณะกรรมการบริหารงาน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายทะเบียนเร่งเข้าช่วยเหลือหาทางออกในการแก้ปัญหา เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเป็นสมาชิก จะได้มีช่องทางการระบายยาง และทำหน้าที่ซื้อขายยางในตลาดกลางยางพาราแทนสหกรณ์สมาชิก

นายประทบ สุขสนาน ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังประสบปัญหาอย่างหนักหลังเกิดการทุจริตยางของอดีตผู้จัดการและพวก ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นและขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ล่าสุด มีปัญหาเกิดขึ้นกับกรรมการชุมนุม เนื่องจากคำสั่งนายทะเบียนที่ให้ยกเลิกมติ หรือให้ผลมติการประชุมของคณะกรรมการชุมนุมหลังวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นโมฆะทุกมติ เนื่องจากมีคณะกรรมการที่สิ้นสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมร่วมประชุมลงมติด้วย ผลที่ตามคือ ขณะนี้เหลือเพียงตนเอง ในฐานะประธานคณะกรรมการชุมนุมเป็นกรรมการเพียงคนเดียว ทำให้ชุมนุมไม่สามารถจะซื้อยางจากสหกรณ์สมาชิกได้โดยตรง เนื่องจากทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไม่ได้ ชุมนุมฯจึงใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการรับซื้อยางจากสมาชิกตามปกติ แต่ผ่านสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมมารับยางไป โดยออกบิลในนามสมาชิกรายดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับสมาชิกที่มาส่งยางที่ชุมนุม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะต้องการรื้อฟื้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังให้กลับมาเป็นที่พึ่งของเกษตรกรต่อไป จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ทั้งปัญหาชุมนุมสหกรณ์ตรังเดือดร้อนหนัก

นายประทบ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังมีปัญหาสำคัญที่สุดที่ออกมาล่าสุด คือ คำสั่งของนายทะเบียนที่ออกมาถึงชุมนุมสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรที่มีหน้าที่รับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก (เกษตรกร) มาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน โดยคำสั่งดังกล่าวห้ามชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง และสถาบันเกษตรกรซื้อยางข้ามเขต ให้ซื้อได้เฉพาะในพื้นที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่เท่านั้น ซึ่งขัดกับหลักนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ของรัฐบาล ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณวันละ 100 ตัน แต่ขณะนี้ซื้อยางได้แค่วันละประมาณ 30 ตันเท่านั้น เช่นเดียวกับสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมฯ ซึ่งแต่ละแห่งมีกำลังการผลิตยางได้เป็นจำนวนมาก แต่รับซื้อน้ำยางสดมาแปรรูปได้เพียงวันละไม่กี่ตันเท่านั้น ทำให้ยางที่นำมาส่งให้กับชุมนุมฯก็ลดลงด้วย ซึ่งการกระทำของนายทะเบียนในเรื่องสั่งห้ามซื้อยางนอกเขตนี้ เป็นการสร้างซ้ำเติมปัญหาให้แก่สถาบันเกษตรกรทุกแห่งในจังหวัดตรัง ที่ประสบปัญหาขาดทุนจากปัญหาราคายางตกต่ำอยู่แล้ว และยิ่งซ้ำเติม ทำให้ทุกแห่งประสบปัญหาไปหมด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน