X

PEA เดินหน้าวางระบบไฟฟ้าลงดินให้เป็นเมืองโคราชไร้สายภายใน 1 ปีโดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 8,748.56 ล้านบาท

()

PEA เดินหน้าวางระบบไฟฟ้าลงดินให้เป็นเมืองโคราชไร้สายภายใน 1 ปีโดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 8,748.56 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาชา นครราชสีมาแถลงข่าวโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดย ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าวโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

หลังเริ่มดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่าวันนี้ เพื่อแจ้งให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ทราบแผนการดำเนินงานของ PEA สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีใจความสำคัญ อนุมัติและเห็นชอบให้ PEA ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย พื้นที่ดำเนินการ 4 เมือง (เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่) วงเงินลงทุน 11,668.56 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 8,748.56 ล้านบาท และเงินรายได้ PEAจำนวน 2,920 ล้านบาท ในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมา วงเงินลงทุน 2,433,000,000.- บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านบาท)

 

นายจาตุรงค์ สุขะเสน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า แผนงานการดำเนินงานเมืองเทศบาลนครราชสีมา ในระยะที่ 1 แบ่งเป็น 6 ลอท รวมระยะทาง17.37 วงจรกิโลเมตรโดยปี 2562 PEA มีแผนดำเนินการ 2ลอก PEA เริ่มดำเนินการขุดโดยนำสายไฟฟ้าลงสูไต้ดินด้วยวิธีการก่อสร้งวางท่อร้อยสาย เป็นแบบดันท่อลอด (หอD) ทั้งด้านระบบไฟฬแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อลดปัญหาผลกระทบเรื่องการขุดเปิดผิวการจราจรของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวท่อร้อยสายระบบแรงต่ำอยู่ด้านริมฟุตบาทของทั้งสองฝั่งถน เพื่อจ่ายไฟผ่านบ่อพักสายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แนวท่อร้อยสายระบบแรงสูงอยู่บริเวณกลางถนนการก่อสร้างบ่อพักสายใช้วิธีการหล่อสำเร็จจากนอกพื้นที่แล้วนำมาติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การก่อสร้างของ PEAอาจจำเป็นต้องมีการขุดเปิดผิวการจราจร และปิดการจราจรบางส่วนบ้าง ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ประชาชนในพื้นที่เพื่อความสำเร็ของโครงการ ซึ่งก็จะมีการประสานงานกัน กับทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพูดคุยช่วงระยะเวลาดำเนินการ ทำความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาการเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่1 ลอกที่ 1และ2 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครราชสีมารวมระยะทาง 4.24 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลาดำเนินการจะขุดวางท่อร้อยสายและติดตั้งโครงข่ายๆ เปิดผิวดินและปิดช่องทางการจราจรบางส่วน ตามช่วงเวลาก่อสร้างในเวลากลางคืน 21.00น.-04.00 น. ซึ่งก็จะไม่กระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนตรงนี้ เราจะเร่ให้เร็วที่สุดภายใน1ปีไม่กินเดือนกันยายน 2563

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน