X

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเจ็บ ตาย

()

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

เปิดอบรมโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัตนครราชสีมาวันที่17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมทวีทรัพย์ โรงแรมโคราชโฮเต็ลโดยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานนายเกษมสันต์ เครือเจริญ กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงาน ผู้แทนสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนคราชสีมา และ ภาคีเครีอข่าย พี่ลี้ยงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ระดับจังหวัด ผู้มีเกียรติ ร่วมประมาณ30คน

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานกล่าวว่าโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครราชสีมา ในวันนี้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดนคราชสีมา ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนไม่ปลอดภัยทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชากร มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ เป็นเรื่องที่นำยินตีอย่างยิ่งที่ภาคอน ภาครัฐให้ความสำคัญในเรื่องนี้ร่วมต้วยช่วยกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย มีการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตามระเบียบวินัยเคารพกฎจราจรมีการสอดส่องดูแลพฤติกรรมบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ควบคุมดูแลการสวมใส่หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย มีการตรวจสอบยานพาหนะพร้อมใช้งานตลอดเวลา สร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของตนเอง และบุคคลอื่น เมาไม่ขับ สามารถเป็นตันแบบขับขี่ปลอดภัยให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆได้อบรมโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ ผมขอชื่นชมทุกท่านที่ช่วยเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่ออุบัติเหตุของการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดนครราชสีมาลดลงและเป็นศูนย์ในโอกาสต่อไป ผมขอขอบคุณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัตอบรมโครงการมาตรการองค์การเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัตนครราสีมา ครั้งนี้ที่ได้รับความร่มมือจากสถานประกอบกิจการจังหวัดนครราชสีมา สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง ตังมีรายชื่อดังนี้

1บริษัทไทยน้ำทิพย์แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัต

2 บริษัทแวนการ์ดฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัต

3 บริษัทไดซิน จำกัต สาขานครราขสีมา

4 ทัางหุ้นส่วนจำกัด สามดีบริการ

5 บริษัท เคียววาโคเกียว(ไทยแลนด์) จำกัด

6. บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น แอสเซบบสี(ไทยแลนต์) จำกัด

7 บริษัทแพรนด้า จิวเลรี่จำกัด (มหาชน) สาขานตรราชสีมา

8 บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิด(ประทศไทย)จำกัค (มหาชน)

และมีสถานประกอบกิจการจังหวัตนครราชสีมา เข้ารับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ได้ตำเนินกิจกรรมรณรงค์การหมวกนิรภัยสวมใส่ทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรจักรยานยนต์ และเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้นายจ้าง ลูกจ้าง ต่อมากิจกรรมภาคบ่ายมีการฝึกอบรมการช่วยชีวิตในผู้บาดเจ็บเบื้องต้นอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน