X

ป.ป.ช. จัดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา

วันนิ้ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมสตาร์เวลบาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในระดับจังหวัด ตามพื้นที่ของ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค จำนวน 9 ภาคและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2562

นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยสำนัก ต้านทุจริตศึกษา เปิดเผยว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน เชิงบูรณาการเอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปสู่การแลกเปบี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อให้การขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในระดับปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษาที่อตกจ่างกันไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสถานศึกษา ของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เพิ่อที่จะผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน