กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองโคราชจัดงาน“NongKhai Best 2019สินค้าดี อาหารเด่น ท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคาย

 

งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้มีชื่อว่า Nongkhai Best 2019 สินค้าดี อาหารเด่น ท่องเที่ยวลำน้ำโขง จังหวัดหนองคาย มีสินค้ามากมายกว่า 50 ร้านค้า สินค้าที่หลากหลาย จากจังหวัดหนองคายและจังหวัดในลุ่มแม่น้ำโขง ชมนิทรรศการประมง – สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย เช่น ปลานิลจากชุมชนท่องเที่ยวท่าเรือบ้านเดื่อ/กลุ่มจอมแจ้งท่าบ่อ  ปลากระเบนน้ำจืดจากบริษัท ดราก้อน เรย์ จำกัด และชุดเครื่องแต่งกายที่สะท้อนวิถีชาวเมืองหนองคาย

วันที่ 21 มิถุนายน2562ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมพัฒนาสินค้า/บริการจังหวัดหนองคายด้านการตลาดและการค้าNongkhai Best 2019 สินค้าดี อาหารเด่น ท่องเที่ยวลำน้ำโขง จังหวัดหนองคาย โดยว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   นายจิรศักดิ์ ศรีคชรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์พาณิชย์จังหวัดหนองคาย คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ  ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  แขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการ ทุกท่าน

 

ผู้สิ่อข่าวรายงานบรรยายกาศการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาสินค้า/บริการจังหวัดหนองคาย” และ การแสดงให้ความบันเทิงบนเวทีทุกวัน อาทิเช่น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีนักแสดงรับเชิญเป็นคุณจินตหรา พูนลาภ และในวันอื่น ๆ ก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวัน ตบท้ายด้วยโปรโมชั่น นาทีทอง สินค้าราคาพิเศษ จับฉลากแจกของรางวัลในทุกๆ วัน

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ ครั้งที่ โดยใช้ชื่องานว่า “NongKhai Best 2019สินค้าดี อาหารเด่น ท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคาย”มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ประกอบการ/สินค้าจังหวัดหนองคาย กลุ่มจังหวัดฯ และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงออกสู่ตลาดกลุ่มลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการในและต่างประเทศอีกทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งยังเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเด่นของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562ณ ลานโปรโมชั่น2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้ประกอบการสินค้าดี สินค้าเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) SMEs ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เครือข่ายBiz club หนองคาย จากจังหวัดหนองคายจังหวัดในลุ่มแม่น้ำโขงในภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมา  รวมทั้งสิ้น50คูหา (จังหวัดหนองคายจำนวน30 ราย กลุ่มจังหวัดฯ และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง จำนวน 20 ราย) สินค้าที่นำมาร่วมแสดงและจำหน่ายฯ ที่พลาดไม่ได้คือ แดงแหนมเนือง อาหารเด่นประจำจังหวัดหนองคายรสชาติเยี่ยม  ข้าวหอมมะลิหนองคาย สบู่น้ำนมข้าว/สมุนไพร
ปลานิลแดดเดียว  โฮมสเตย์สีกาย – ริมแม่น้ำโขง  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเขือเทศ หมอนยางพารา   ผ้าซิ่นตีนคำ  ชุดเสื้อผ้ามัดหมี่ ขิด มัดย้อม ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  เป็นต้น

อาทิเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเอกลักษณ์จังหวัดหนองคายกระเป๋าสาน สบู่สมุนไพร ของใช้ของตกแต่งบ้านจากไม้ หมอนยางพารา  ข้าวหอมมะลิหนองคายขนมไทย ปลาอบรมควัน ปลานิลแปรรูป มะนาวอบน้ำผึ้ง สับปะรดสด-กวน น้ำมันถั่วดาวอินคาออร์แกนนิค ครีมทาผิวและเครื่องบำรุงผิว เป็นต้น และภายในงานมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย นิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ
(ปลานิลกระชังแม่น้ำโขง) และชุดเครื่องแต่งกายจังหวัดหนองคาย

นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ พาณิชย์จังหวัดหนองคายกล่าวว่า นามของคณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านจิรศักดิ์ ศรีคชารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจสินค้าและบริการ ครั้งที่ 2  “งานNongKhai Best 2019  สินค้าดี อาหารเด่น ท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคาย”ในวันนี้อีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น