X

!!ติวเข้ม“ฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” เน้นกฎหมาย ระเบียบ คำสั้งและ นโยบายบทบาทหน้าที่ให้แก่กลุ่มกองทัพภาคที่2ปกครองจังหวัด ตำรวจภาค3

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562  ณ ห้องสีมาธานีบอลรูมบี ชั้น L โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดย ผอ.ปปส.ภ.๓ พิธีเปิดโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิชัย ไชยมงคล  รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ยศนันท์ ชมบุญ  รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 และพ.อ.ตระกูล ไทยสมัคร หัวหน้าฝ่าย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องสีมาธานีบอลรูม บี ชั้น L โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(ท่านวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าว)สืบเนื่องจากสภาพปัญหายาเสพติดในสังคมไทย ยังคงมีการค้า การแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ที่เน้นให้ดำเนินการปราบปรามทำลายที่ผู้ค้ายาเสพติดและขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปราบปราบนักค้ายาเสพติด จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อำนาจและหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ    เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ.2545 เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสูตรที่เลขาธิการกำหนดแล้ว        ให้เลขาธิการออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้แก่ผู้นั้น  โดยการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 98 คน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและใช้อำนาจด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของ

ในส่วนขอภาคบ่ายจะเป็นการรับ บัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. คณะกรรมการ ป.ป.ส. และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อีกด้วย

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน