X

กระตุ้นเศรษฐ์กิจยอด15 ล้านบาทในงาน “นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค” ปี 2562ครั้งที่ 1ที่โคราช 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเปิดงาน   “นนทบุรี  นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค”   ปี 2562ครั้งที่ 1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  (นายภานุ แย้มศรี)  ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้นายอำพล  อังคภากรณ์กุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค”  ปี 2562ครั้งที่ 1 นายสรรเสริญ  คำจันทร์แก้ว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดนนทบุรีกล่าว และ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา  ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ผู้แทนภาคเอกชน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในชื่องาน “นนทบุรีนำ ของดีสู่ 4 ภูมิภาค”ปี 2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการนำสินค้าของดีจังหวัดนนทบุรีนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดใกล้เคียงเช่น จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในปีงบประมาณ 2562

 

โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า นนทบุรีนำของดีสู่  4 ภูมิภาค ปี  2562  ตามโครงการดังกล่าวในปีนี้กำหนดจัดขึ้นจำนวน  6  ครั้ง  ครั้งละ 60 บูธ  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 วัน/ครั้ง  ใน 4 ภูมิภาค  6  จังหวัด  โดยครั้งที่  1  คือ  ครั้งนี้  จะจัดงานระหว่างวันที่   21 – 27  มีนาคม  2562  ณ   ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และครั้งต่อๆไป  ในช่วงกลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนกรกฎาคม  2562  ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  จังหวัดระยอง จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพิษณุโลก  ตามลำดับ  โดยการจัดงานทั้ง 6  ครั้ง   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี  ได้ประมาณการยอดการจำหน่ายปลีกในงานและการสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า   15  ล้านบาท  และมีคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ  เพิ่มขึ้นด้วย

 

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือกสินค้าดีของจังหวัดนนทบุรีมาให้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อกัน  ดังนี้

1. กลุ่มเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  เครื่องประดับ ซึ่งมีสินค้าหลายอย่างให้เลือกสรรหลายประเภท  เช่น  เสื้อผ้าสำเร็จรูป  เครื่องหนังคุณภาพ เครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น

2. กลุ่มเครื่องสำอาง  สมุนไพร  ในกลุ่มนี้  มีสมุนไพรที่ใช้กับเกือบทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทั้งประเภท ทา ถู นวด ประคบ ยาแผนโบราณตำรับต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย และเครื่องสำอางก็มีให้เลือกหลายประเภท สำหรับท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ เป็นต้น

3. กลุ่มอาหาร ทั้งปรุงสำเร็จและวัตถุดิบ โดยจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนจากทั่วประเทศซึ่งได้นำวัฒนธรรมการกินติดตัวมากับการโยกย้ายถิ่นฐานด้วย  ทำให้จังหวัดนนทบุรี
มีผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย

4. กลุ่มของใช้และของตกแต่งต่างๆ  เช่นเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี และเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาของชาวเกาะเกร็ดศาลาไม้และอื่นๆ เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นจากพี่น้องผู้ประกอบการชาวจังหวัดนนทบุรีที่น่าสนใจรวมแล้ว 60  บูธ

การจัดงานในครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อพิจารณาจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และยังเป็นประตูสู่ภาคอีสาน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะได้นำสินค้ามาแสดงให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อเลือกหานำไปใช้   ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการชาวจังหวัดนนทบุรีเพียงอย่างเดียว  ยังเป็นการตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภค  และผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นกัน   จังหวัดนนทบุรีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในทุกระดับ
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการเพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทั้งกลุ่ม OTOP  SMEs วิสาหกิจชุมชน  และเกษตรกร  ซึ่งจังหวัดนนทบุรี  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ  ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการ  ให้มีความน่าสนใจ  เป็นที่ต้องการของตลาดในระดับต่างๆ  พร้อมการพัฒนากลุ่มต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อดำเนินการพัฒนาสินค้าและบริการแล้ว  หลายหน่วยงานของจังหวัดนนทบุรี  ก็ได้ช่วยกันในการจัดหาช่องทางการตลาดให้กลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มกำลังทั้งในกรุงเทพฯ  ปริมณฑลและตามภูมิภาคต่างๆ  ที่เป็นเมืองสำคัญๆ  อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน