X

กองทัพภาคที่ 2 แถลงข่าวโครงการปรับปรุงสนามกีฬาทหารเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10

กองทัพภาคที่ 2 แถลงข่าวโครงการปรับปรุงสนามกีฬาทหารเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10

วันนี้ (20 มิ.ย. 67) เวลา 15.30 น. ที่สนามกีฬาทหารกองทัพภาคที่ 2 (สนามม้าโคราชเดิม) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 แถลงข่าวแผนปรับปรุงสนามสนามกีฬาทหาร ทภ.2 (สนามม้า) เป็นสนามกีฬาทหารเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10กองทัพภาคที่ 2 มีแนวคิดในการจัดทำ “โครงการปรับปรุงสนามกีฬาทหารเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 บนที่ราชพัสดุ ขนาดพื้นที่ 7,799.17 ตารางวา (19-1-99.17 ไร่) ประกอบด้วย สนามกีฬา ลานประติมากรรม สวนสาธารณะ และลานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  2 ส่วนราชการภายนอก ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
.ทั้งนี้ การปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาทหาร ทภ.2 ตามแผนพัฒนาเป็นสวนสาธารณะลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 8 จุด ได้แก่ ปรับปรุงลู่ม้าเดิม, ปรับปรุงสนามกีฬา, ก่อสร้างพื้นที่เป็นลานประติมากรรม, ก่อสร้างทางเดินเชื่อมภายในพื้นที่, ก่อสร้างสนามสำหรับจักรยานขาไถ, ก่อสร้างสวนสาธารณะ, ปรับปรุงพื้นที่สำหรับม้าเดิม, ก่อสร้างลานกิจกรรม
.สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกองทัพภาคที่ 2 ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เมื่อแล้วเสร็จจะได้ส่งมอบให้กองทัพบก เป็นผู้รับผิดชอบ ล่าสุดมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ออกแบบแผนการปรับปรุงแล้ว ต่อไปอยู่ในขั้นดำเนินการในระยะเวลา 90 วัน และกำหนดพิธีเปิดใช้บริการ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2567

.ซึ่งก่อนหน้านี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สนามกีฬาทหารกองทัพภาคที่ 2 ได้ปิดให้บริการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ทำให้อาคารสถานที่เกิดการชำรุด ทรุดโทรม วัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพลง กองทัพบก จึงยกเลิกการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของสนามม้า (สนามกีฬาทหาร ทภ.2) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 2
โทร. 0 4424 3985

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน