X

จังหวัดนครราชสีมาจัดงานมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดนครราชสีมาจัดงานมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดงานมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยการจัดงานเป็นการนำเสนอแนวคิดและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศทย และไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคดังกล่าว นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ ๖สิงหาคม ๒๕๖๕ กล่าวถึงการจัดงานว่า จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินกิจกรรมของโครงกรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสนองพระปณิธานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างการรับรู้เชิงรุก สร้างความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยให้สร้างปัญหาให้กับสังคม รณรงค์ควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ยังไม่พบรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแต่อย่างใด แต่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้สำนักงานปศสัตว์จังหวัด ฯ ดำเนินการจัดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า การประกวดสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี (สุนัขและแมว) ชิงเงินรางวัล ๓๘รางวัล การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การจัดคลินิกฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ให้คำปรึกษาแนะนำและความรู้ที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศสัตว์ และการแสดงบนเวทีโดยศิลปีนชื่อดัง งานจัดระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ โคราชฮอลล์ ห้างเซ็นทรัล นครราชสีมา เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามพระปณิธานฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นเวทีประกวดสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี คลินิกสัตว์เลี้ยง พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและซื้อขายสินค้าปศุสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า เชิญชวนเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรมในงาน และนำความตระหนักรู้นำไปจัดการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนเองและถ่ายทอดในวงกว้าง เพื่อให้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดนครราชสีมาประสบความสำเร็จต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน