X

โคราชจัดงานวันพยาบาลสากลวันรำลึกถึงผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งป็นผู้วางระบบสาธารณสุขมาจนถึงทุกวันนี้

โคราชจัดงานวันพยาบาลสากลวันรำลึกถึงผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งป็นผู้วางระบบสาธารณสุขมาจนถึงทุกวันนี้วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีเปิดวันพยาบาลสากล ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมาโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวขอบคุณพยาบาลที่ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โควิด19เนื่องในวันพยาบาลสากล และเปิดงานในวันพยาบาลสาก และนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับเนื่องในพิธีเปิดวันพยาบาลสากลพร้อมด้วยท่านทัศนา ยุวานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ,ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ , วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาพยาบาลทุกเครือข่ายหน่วยบริการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่านพยาบาลเป็นบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการที่มีจำนวนมากที่สุด และเป็นกำลังหลัก ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนพยาบาลในโรงพยาบาล 6,204 คน อยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1,777 คน อยู่ในโรงพยาบาลชุมชน และรพ.สต. 4,427 คน พบว่าจังหวัดนครราชสีมายังขาดแคลนพยาบาล เมื่อเทียบกับกรอบถึง 904 คน พยาบาลเป็นวิชาชีพที่เป็นกำลังหลักของหน่วยบริการ งานพยาบาลต้องทำทั้ง ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพราะงานพยาบาลเป็นงานบริการเป็นงานบริการสุขภาพมีความสำคัญ และมีคุณค่าต่อผู้ป่วย และสังคม ซึ่งต้องมีความเสียสละ อดทน รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้องของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในนามของผู้แทนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันพยาบาลสากลขอขอบพระคุณพยาบาลทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละดูแลประชาชนชาวนครราชสีมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 จนทำให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้รับวัคซีนจำนวนมาก พบอัตราป่วย อัตราป่วยตายในสัดส่วนที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดียิ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้แรงกดดันในทุกมิติ โดยเฉพาะพยาบาลในเครือข่าบหน่วยบริการทุกระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งถือเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิค 19 แม้จะปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกัน การควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ทั้งยังพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาลมีการติดเชื้อมากที่สุด พบพยาบาลเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิค 19     พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤติในขณะที่พยาบาลในชุมชนต้องกำกับติดตามการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงใน Home Isolation, ในSelf Isolation ฯลฯ อีกทั้งยังต้องประสานงานกับ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้พยาบาลทุกระดับเกิดความเหนื่อยล้า กับการทำงาน กับภาระงานที่เพิ่มขึ้น
กระผมในนามของตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันพยาบาลสากล วันรำลึกถึงผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งป็นผู้วางระบบสาธารณสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ขอขอบคุณพยาบาล ทุกท่านที่ได้เสียสละ ทั้งแรงกาย และแรงใจ อุทิศตนเพื่อผู้ป่วย และประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดมา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้พยาบาลทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน