X

บุญรวีต้านรัฐบาลครอบงำ อบต.สมัครนายกฯนากลาง โคราชสู้

บุญรวีต้านรัฐบาลครอบงำ อบต.สมัครนายกฯนากลาง โคราชสู้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00น. นายบุญรวี ยมจินดา ยูทูปเบอร์ชื่อดังรายการข่าวทะลุไมค์ เดินทางมาสมัครนายก อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการลงสมัครครั้งนี้เพื่อต้องการจุดประเด็นรัฐบาลส่งพรรค พลังประชารัฐ เข้ามาครอบงำเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อสร้างฐานระบอบประยุทธสืบทอดอำนาจ นายบุญรวีกล่าวว่า เลือกตั้งอบต.ควรเป็นเรื่องของประชาชนรากหญ้าต้องคิดเองบริหารเอง รัฐบาลครอบงำมา 7 ปี ไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยบริหารราชการแบบราชการรวมศูนย์อำนาจประชาธิปไตยถูกรัฐบาลครอบงำทั้งๆที่ควรกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้ปกครอง นายบุญรวี กล่าวว่าการลงสมัครนายก่’อบต.นากลาง

เพื่อจุดประเด็นทลายรัฐ ราชการรวมศูนย์ให้ประชาชนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนระดับรากหญ้ามีอำนาจปกครองตนเองผมต้องการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นตำบลนากลางเข้าสู่ยุคใหม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส่ไร้ทุจริตสร้างตำบลนากลางให้เป็นศูนย์กลางตลาดวิสาหกิจชุมชนทุกคนต้องมีอาชีพ และบ้านเมืองต้องสะอาดจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ฯลฯนายบุญรวีกล่าวในที่สุด

นโยบายในการเลือกตั้งมีดังนี้1 เราจะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์2รักษาความสะอาด/ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ3ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ (ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน)4ไฟส่องสว่างทุกถนนทุกซอย5ดำเนินการผลักดันให้ตั้งสถานีตำรวจตำบล6จัดให้พัฒนาโรงพยาบาลตำบลให้มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย7แพทย์ประจำ8ส่งเสริมการศึกษา – วัฒนธรรม -ศาสนา9ส่งเสริมบทบาท สตรี- เด็ก -เยาวชน – คนชราคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้ำประปาสะอาด และทั่วถึงทุกครัวเรือนส่งเสริมกีฬาเยาวชน/ ปรับปรุงและเพิ่มสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว/การเกษตรแปรรูปออกสู่ต่างประเทศส่งเสริมระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เพื่อให้ตำบลนากลางเป็นเมืองตัวอย่างแห่งระบอบประชาธิปไตยอบต.นากลาง ต้องเป็นรัฐเปิดเผย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา / ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประชาชนต้องตรวจสอบได้ปรับปรุงถนนและลาดยาง ถนนซอยต่างๆในชุมชนหมู่บ้านของเราอย่างทั่วถึง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน