X

นายกหน่อย อบจ.นำเร่งหารือภาคธุรกิจ เร่งหาชุด ATK ตรวจเชิงรุก นำหลักตั้งเป้าฟื้นฟู ศก.โคราช 

วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.อบจ.นครราชสีมา โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วบ นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม., นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคมตัวแทนกลุ่มภาคธุรกิจต่างๆ ถึงการเร่งให้เกิดการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ครอบคลุม และการจัดหาชุดตรวจ (ATK) สำหรับคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ให้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด กลุ่มขนส่ง พนักงานส่งของ พนักงานส่งอาหาร พนักงานบริการ ร้านนวดสปา ร้านเสริมสวย ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ทุกภาคธุรกิจของจังหวัดนครราชสีมา สามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ แม้ว่าการระบาดของโรคจะยังไม่สิ้นสุดลง   ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน