X

อบจ.โคราชผ่านงบประมาณปี 2565มูลค่า 2,622 ล้านบาทเศษ“นายกหน่อย”โอดงบถูกปรับลดลงเยอะ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผ่านงบประมาณปี 2565 มูลค่า 2,622 ล้านบาทเศษ สมาชิกสภาฯอภิปรายพอหอมปากหอมคอ แล้วลงมติยกมือกันพรี่บพรั่บรับหลักการ พร้อมตังกรรมการแปรญัตติ เพื่อเข้าสู่วาระ 2 –3  “นายกหน่อย” โอดงบถูกปรับลดลงเยอะ เนื่องจากปัญหาโควิด แต่ก็จะพยามใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวโคราช

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การค้าเอมินอล ๒๑ โคราช ชั้น 4 ได้มีการเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาขึ้นทำหน้าเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมรองนายก-ที่ปรึกษา-ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวม 48 คนจาก 32 อำเภอ เข้าร่วมประชุมครบองค์โดยที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-2019 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในห้องประชุมของ อบจ.นครราชสีมาได้ เนื่องจากคับแคบ และต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง ตามที่ทางราชการกำหนด จึงได้ใช้ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งการประชุทมีวาระสำคัญได้แก่ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วาระที่ 1 ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยการนำของนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะทั้งนี้นางยลดา นายก อบจ.นครราชสีมา ได้นำเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขั้นรับหลักการ ที่ได้ตั้งงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 2,622,444,600 บาท แยกเป็นงบกลาง 143,994,640 บาท งบบุคลากร 1,376,125,500 บาท งบดำเนินงาน 693,073,300 บาท และงบลงทุน 409,250,960 บาท ส่วนสถานการณ์คลัง มีเงินฝาก 4,326,375,671 บาท เงินสะสม 4,225,746,734 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 819,635,633 บาท จากนั้นประธานสภาฯได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้แสดงความคิดเห็น ในการจัดทำร่างงบประมาณ หลังจากนั้นประธานได้ขอในสมาชิกลงมติในวาระแรก โดยสมาชิกทั้ง 45 คนได้ยกมือสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวในวาระแรกและได้มีการตั้งกรรมการแปรญัตติงบประมาณก่อนนำเข้าสู่วาระ 2-3ในโอกาสต่อไป

นางยลดากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่างบประมาณในปี 2565 ได้มีการปรับลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ทำให้การจัดเก็บรายได้ลดลง การใช้จ่ายงบประมาณจะให้เกิดกับพี่น้องประชาชนคนโคราชมากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด อยู่ในขณะนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน