พิธีรับมอบเตียงกระดาษ  จำนวน ๑,๐๐๐ เตียง

พิธีรับมอบเตียงกระดาษ  จำนวน ๑,๐๐๐ เตียงโดย นายกอบชัย บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นายกอบชัย บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีรับมอบเตียงกระดาษเพื่อใช้สำหรับในโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๑,๐๐๐ เตียง ในวันนี้

ในนามของจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ คุณมงคล เสถียรถิระกุล  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด ตลอดจนผู้บริหารบริษัท-อุตสาหกรรมโคราช จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมไทย ในช่วงวิกฤตการณ์เช่นนี้

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศและทั่วโลก  พบว่าจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรองรับการระบาดดังกล่าว  จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนเตียงกระดาษ  จากบริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัด (โรงงานน้ำตาลพิมาย)           ร่วมสู้ภัยโควิดไวรัสโคโรนา COVID-19  จำนวน ๑,๐๐๐ เตียง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้กับสำนักงานสาธารณสุข-จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา

ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส- โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  จะได้กระจายเตียงกระดาษให้แก่โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยในสถานการณ์(COVID-19) ให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเร็วต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน