เริ่มแล้ว ตรุษจีนโคราช ประจำปี ๒๕๖๔

เริ่มแล้ว ตรุษจีนโคราช ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.เปิดงานตรุษจีนโคราช ประจำปี ๒๕๖๔ณ ลานเวที ด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงาน ร่วมในพิธีด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มประธานมูลนิธิ สมาคม ชมรมตระกูลแซ่ต่าง ๆ และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ทุกท่าน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าว ในวันนี้เป็นเทศกาลตรุษจีน พวกเราจะอำลาปีชวดที่จะผ่านพ้นไป และต้อนรับปีฉลูที่กำลังจะมาถึง ฉลูก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลในวัฒนธรรมจีน ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสืบสานประเพณีตรุษจีนที่ดีงามของชาวโคราชจะรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของแผ่นดิน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงสมานฉันท์ในสังคม สามารถปลูกฝังเยาวชนคุณธรรมด้านคุณค่าความรักความอบอุ่นในครอบครัว หล่อหลอมให้เกิดความรักในมาตุภูมิของตน และที่สำคัญคือ ขอให้กิจกรมนี้เป็นกิจกรรมแรกต้อนรับ “ปีฉลู”อย่างยิ่งใหญ่ที่ชาวโคราชทุกคนจะได้รับพรมงคล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ วาสนา ความมั่งมีศรีสุข และสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ส่งผลให้ก่อเกิดเป็นพลังในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไป

ด้านนายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนถือว่าเป็นเวลาแห่งความสุข สวัสดี การอยู่พร้อมหน้าสงบสุขและสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมที่จัดขึ้นเปรียบเสมือนงานที่ให้ชาวจีนชาวไทยมาฉลองร่วมกันพร้อมหน้า เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอกย้ำว่จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม ทำให้ประชาชนทั้งชาวจีนชาวไทยเข้าใจกันมากขึ้น นับเป็นการเพิ่มพูนมิตรภาพอีกทางหนึ่งดังนั้น จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย กิจกรรมย่อย งานตรุษจีนโคราช” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดกิจกรรมเช่น ๑. การประกวด Cover Dance Korat ๒๐๒๑ ๒. การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ๓. การแสดงร่วมสมัย ๔. การแสดงดนตรีสุดโฟล์คซอง ๕. การประกวด Little Kid Chinese Korat ๒o๒๑ ๖. การประกวด Miss Chinese Korat ๒o๒๑ ๗. การแสดงเชิดสิงโต เชิดมังกรดอกเหมย  ๘. การจำหน่ายสินค้าเป็นต้นโดยการจัดงานจะมีวันที่๑๒-๑๔- กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานเวที่ ด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน