อ.ปักธงชัย อ่วม น้ำเข้าท่วมถนน ตลาด และหมู่บ้าน ส่งผลให้พ่อเมืองโคราชออกประกาศแจ้งเตือน

อ.ปักธงชัย อ่วม น้ำเข้าท่วมถนน ตลาด และหมู่บ้าน ส่งผลให้พ่อเมืองโคราชออกประกาศแจ้งเตือน

จากสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิงได้เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเข้าท่วมในหลายพื้นที่ ของอำเภอปักธงชัย โดยหลังจากที่อ่างเก็บน้ำหินตาโง่ บ้านลำประโคน ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย พื้นดินทรุดตัวพังเสียหาย น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนของราษฎร ในพื้นที่ตำบลลำนางแก้ว ได้รับความเสียหาย กว่า 60 หลังคาเรือน

ปริมาณน้ำที่ทะลักออกมาจะไหลลงไปรวมกับน้ำในคลองลำพระเพลิง โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังและเก็บสิ่งของขึ้นบนที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้ว ซึ่งขณะนี้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วม 2 หมู่บ้านคือ บ้านลำประโคนเหนือ หมู่ 5 และบ้านลำประโคน หมู่ 3 บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 60 หลังคาเรือน

และขณะนี้ มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมในเขตพื้นที่ ต.เมืองปัก ทำให้ทั้งตลาด และถนนเส้น 304 บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองปักสามัคคี มีปริมาณน้ำท่วมขัง และทางเข้าหมู่บ้านหัน ตะคุ สุขัง มีประมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศด่วน ให้พี่น้องในพื้นที่เตรียม และตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ ได้นำความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนทันที
#ขอบคุณภาพ
#ขออนุญาตเจ้าของภาพ