PEA ซ่อมแซมคืนระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองปากช่อง

PEA ซ่อมแซมคืนระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองปากช่อง

ตามที่ พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) ที่เคลื่อนผ่านประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ทำให้เกิดดินสไลด์ปิดถนนเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าขาด ส่วนในตัวอำเภอปากช่องหลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูง ใกล้ระดับมิเตอร์ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้สูงพ้นระดับน้ำ ส่วนกรณีที่มีบางพื้นที่น้ำท่วมเข้าบ้านประชาชน ในตัวเมืองปากช่อง เพื่อความปลอดภัยด้านกระแสไฟฟ้า PEA จำเป็นต้องปลดระบบไฟฟ้าในจุดนั้นๆออกเป็นการชั่วคราว มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 2,484 ราย นั้น

สถานการณ์ วันที่ 11 ต.ค.2563 หลังจากปริมาณน้ำในตัวเมืองปากช่องลดลง PEA ได้ตรวจสอบความปลอดภัยและทำการคืนระบบไฟฟ้าให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 2,441 ราย คงเหลือที่ยังไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ จำนวน 43 ราย เนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมสูง

สำหรับพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หากพายุหลิ่นฟา ที่เข้าไทย วันที่ 11-16 ต.ค.2563ไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพิ่มความเสียหายมากขึ้นอีก PEA คาดว่าจะสามารถจ่ายคืนระบบไฟฟ้าได้ในวันที่ 16 ต.ค.2563 ทั้งนี้ PEA ได้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Mobile Generator) เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2563

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์เขื่อนใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเขื่อนลำพระเพลิง ที่มีปริมาณน้ำ อยู่ที่ 95 % PEA ขอแสดงความเป็นห่วงหากมีน้ำท่วมเข้าบ้านเรือน

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้าเมื่อเกิดน้ำท่วม(https://www.facebook.com/1021511524561449/posts/3479307438781833/) และหากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา