PEA เร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอปากช่อง

PEA เร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอปากช่อง

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เรื่อง พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) ที่เคลื่อนผ่านประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดดินสไลด์ปิดถนนเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าขาด ส่วนในตัวอำเภอปากช่องหลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูง ใกล้ระดับมิเตอร์ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้สูงพ้นระดับน้ำ ส่วนกรณีที่มีบางพื้นที่น้ำท่วมเข้าบ้านประชาชน เพื่อความปลอดภัยด้านกระแสไฟฟ้า PEA จำเป็นต้องปลดระบบไฟฟ้าในจุดนั้นๆออกเป็นการชั่วคราว โดยจะทำการคืนระบบไฟฟ้าให้ทันที ที่น้ำลดระดับและตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

สำหรับพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนระบบได้ในอีก 2 – 3 วัน เนื่องจากปัจจุบันยังมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาและบนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดดินสไลด์ปิดกั้นเส้นทางจราจร ทำให้ยากลำบากต่อการเข้าพื้นที่ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเกิดไฟฟ้าดับ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมความพร้อม ระดมทีมงานเพื่อรีบดำเนินการจ่ายไฟในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด พร้อมนี้ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Mobile Generator) เพื่อจ่ายไฟให้กับหน่วยราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วย
อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา