พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.3

วันที่ 8 ต.ค.63 การรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.3และการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ฝีกอบรมตำรวจภูธรภาค 3ในพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.3ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมสุรนารายณ์โดยพลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ธนิต ไทยวัชรมาศ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 กล่าวรายงาน พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย, พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี, พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ, พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน, พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ, พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.3, ผบก.ในสังกัด ภ.3, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกระทำพิธีรับมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 ต.จอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมา

ด้วยมีประกาศสำนักสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ/ลงวันที่24 กันยายน 2563 ประกาศว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม/ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆโดย พลตำรวจโท ภาณรัตน์ หลักบุญ จเรตำรวจ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2563 เป็นต้นไป

การรับ – ส่งมอบหน้าที่ราชการนั้น/ เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่ชาติ/ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2557/ลงวันที่24 กรกฎาคม 2557 และเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา/ อันเป็นการแสดงออกถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 จึงพร้อมใจกันรวมพล ณ สถานที่แห่งนี้/ เพื่อร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผูบัญชาการตำรวจภูธรภาค3 ในวันนี้/ จึงขอเรียนเชิญ พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3/ ส่งมอบหน้าที่ให้แด่ตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ต่อไป

ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผบช.ภ.3 พร้อมภริยาเดินทางมาถึงด้านหน้าอาคาร ศฝร.ภ.3   ผบก.ศฝร.ภ.3 รายงานตัว เชิญ ผบช.ภ.3 ขึ้นแท่นรับการเคารพรับการคารพจากกองเกียรติยศ -หน.สภ. และ รอง ผบก. ในสังกัด ภ.3 พร้อมที่ห้องประชุม ผบก.ขึ้นไปพร้อมที่ห้องประชุม บช.ภ.3ถึงห้องประชุมสุรนารายณ์ ชั้น ๒  พ.ต.ท.ทัศนัย นคราวนากุลสั่งทำความเคารพและรายงานยอด ผบก.อก.ภ.3 กล่าวรายงานการ รับ – ส่ง มอบหน้าที่ๆ รอง ผบช.ภ.๓ (อาวุโส) บนแท่นพิธีเพื่อส่งแฟ้มส่งมอบหน้าที่ให้ ผบช.ภ.3

เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ส่งธงและรับธง ข้าประจำที่ด้านข้าง ผบช.ภ.3 และ รอง ผบช.ภ.3 (อาวุโส) รอง ผบช.ภ.ต (อาวุโส) ส่งมอบธงพิทักษ์สันติราษฎรให้ ผบช.ภ.3(เจ้าหน้าที่ส่งธงให้ รอง ผบช.ภ.ต (อาวุโส))   รอง ผบช.ภ.3 (อาวุโส) ส่งธงพิทักษ์สันติราษฎรให้ ผบช.ภ.3 (เมื่อ ผบช.ภ.3 รับธงแล้ว ส่งธงให้เจ้าหน้าที่รับธงไปวางที่แท่นวางธง)เสร็จแล้ว พ.ต.ท.หทัศนัยฯ สั่งทำความเคารพ ผบช.ภ.3 การมอบโล่พนักงานสอบสวนดีเด่น และเรียนเชิญ ผบช.ภ.3เป็นผู้มอบ  ผบช.ภ.3 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อกล่าวรับมอบหน้าที่และมอบนโยบายกล่าวรับมอบหน้าที่ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

ต่อมา รอง ผบช.ภ.3 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เสร็จสิ้นพิธี ผบช.ภ.3 เดินทางไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครราชสีมา ไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(คุณย่าโม) ไหว้ศาลหลักเมือง ไหว้พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ที่ ภ.3อีกด้วย