ไบค์ ออนทัวร์นครราชสีมา จักรยานเชิงท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม เมืองโคราชศูนย์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน.

ไบค์ ออนทัวร์นครราชสีมา จักรยานเชิงท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม เมืองโคราชศูนย์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน. #การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 กันยายน 2560 3 เวลา 7.00 น ณ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ท่านปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน พิธีการเปิดปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพโดย นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาประธานดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ ไบค์ ออนทัวร์ นครราชสีมา
ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีนโยบายให้มีการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นจึงได้จัดให้มีกิจกรรม ไบค์ ออนทัวร์ นครราชสีมาขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
๒.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
๓.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ของจังหวัดนครราชสีมารูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการปั่นจักรยานทั่วไปใจเกินร้อยในเส้นทางแบบทางเรียบ ระยะทางทั้งสิ้น 37 กิโลเมตร โดยจะเริ่มต้นจากบริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ออกไปยังถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ผ่านทางเข้าวัดศาลาลอย มุ่งหน้าบนถนนราชสีมา – โชคชัย ไปจนถึงทางแยก ก่อนถึงตลาดเครื่องปั่นดินเผา เบี่ยงขวาเพื่อเข้าสู่ถนนเลียบคลองชลประทาน สายวัฒนธรรม ลอดอุโมงค์ต้นไม้ที่มีความงดงาม และร่มรื่น จากนั้น มุ่งหน้าเข้าสู่เทศบาลตำบลด่านเกวียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ชมแหล่งเครื่องปั่นดินเผา โดยมีนางฝน คงศักดิ์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลด่านเวียน พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ และนำชมความเป็นมาของแหล่งเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อปั่นจักรยานเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึก และเสื้อ T -Shirt โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ มากกว่า 1,000 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น