X

“นายกนก” แจง จากสื่อโซเชียลบางสื่อ กล่าวหา อบจ.นม.มีปัญหาส่งมอบครุภัณฑ์

()

 

วันที่ 16 กค 63 เวลา 10.00 น. นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา และพญ.ศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์ รอง ผอ.ภารกิจการเงินการคลัง, นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รอง นพ.สสจ.นม., นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่น จ.นม., นางวันเพ็ญ อำพาส คลัง จ.นม. และ น.ส.ปัณฑารีย์ โชรัมย์ ผอ.กลุ่มงาน ศ.ดำรงธรรม จ.นม. ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจต่อสื่อมวลชน กรณี อบจ.นม.สนับสนุนครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวชี้แจงเครื่องช่วยหายใจ ช่วยโควิด-19 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา

จากสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 19 ราย และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวนมาก ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต๊โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดนครราชสีมาสั่งการมายัง ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชมา ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งต่อสื่อมวลชน ถึงการให้การสนับสนุนตามหนังสือเลขที่ นม 0032.007.1/10990 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดซื้อตามที่ศูนย์ ศบค.นม เห็นชอบ ให้ อบจ. สนันสนุนครุภัณฑ์เวภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา,โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทดโนโลยีสุรนารี, โรงพยาบาลปากช่องนานา, โรงพยาบาลจักราช, โรงพยาบาลพิมาย, โรงพยาบาลบัวใหญ่โรงพยาบาลโชคชัย, โรงพยาบาลครบุรี, โรงพยาบาลด่นขุนทดและโรงพยาบาลปักธงชัย ซึ่งได้มีการส่งมอบตามคำร้อง   ขอโดยการกลั่นกรองจากทีมเลขาศูนย์ ศบค. นม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา) ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มาตรฐาน

มีที่มาที่ไปของการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ ทุกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ อบจ.นม. ได้ให้การสนับสนุนใช้งบประมาณ51,548,500 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังกล่าวถึงกรณีเกิดคำถามจากสื่อโซเชียลบางสื่อ กล่าวหา อบจนม.มีปัญหา กรณีส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับ รพ.มหาราชนครราชสีมา นั้น ทาง อบจ.นม. ขอชี้แจงเรื่องจริงทั้งหมดคือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทาง อบจ.นม. ก็ได้ทำการส่งมอบให้ตามที่ขอมา แต่ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา ขอเลือกรับบางประเภท ซึ่งทาง อบจ.นม. ก็ไม่ทราบเหตุผลดังกล่าว

อย่างไรก็ดีได้มีโรงพยาบาลของรัฐ ขอรับการสนับสนุนครุกัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มาเช่นกันและทางอบจ.นม. ก็จัดให้ครบ โดยไม่มีปัญหาใดๆ การให้การสนับสนุนครั้งนี้ ช่วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในช่วงเกิดการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้เกิดการสูญเสียและควบคุมสถานการณ์โรด COVID-19 ได้ในระดับที่ดี ไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างอนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาชอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้มาร่วมรับฟังคำชี้แจงเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจกับสังคมถึงกรณีดังกล่าว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน