ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมาเริ่มจ่ายรอบแรกชาวเกษตรโคราชเฮ รับเงิน 15,000 บาท

ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมาเริ่มจ่ายรอบแรกชาวเกษตรโคราชเฮ รับเงิน 15,000 บาท

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563ณ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจ่ายเงิน ที่ได้รับโอนมารอบแรก จำนวน 38,621 ราย เปิดงานโดยนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานพร้อมนายสุทธินันท์  บุญมีผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับและนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมากล่าววัตถุประสงค์นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมาร่วมถึงชาวเกษตรให้การต้อนรับ

นายสุทธินันท์  บุญมีผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าโดย ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายรอบแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา จ่ายเงิน ที่ได้รับโอนมารอบแรก จำนวน 38,621 ราย เป็นเงิน 156,670,000 บาท วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จ่ายเงินจำนวน 48,562 ราย เป็นเงิน 242,810,000 บาท วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จ่ายเงินจำนวน 42,976 ราย เป็นเงิน  214,880,000 บาทรวมจำนวนทั้งสิ้น 130,159 ราย จำนวนเงิน614,360,000 บาท และทางธ.ก.ส. จึงจัดทำโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19โดยมี

มี วัตถุประสงค์การให้กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จำเป็นและฉุกเฉินจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID19)ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเช็คเงินที่โอนเข้าบัญชี จาก www.เยียวยาเกษตรกร.com

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของงานว่า วันนี้พี่น้องชาวเกษตรมารับเงินเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID19)มาจำนวนที่ละไม่มากและไม่ทำให้แน่นหนามากโดยทางสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมาได้ให้เว้นระยะห่าง2เมตรนอกจากนั้นการต่อแถวยังจัดเว้นระยะห่างในการรับหมายเลขคิวและเรียงตามรายชื่อในการรับเงินสด5,000บาทถึง15,000บาท  บางรายก็ขอรับเงินไม่ถึงจำนวนที่รัฐบาลกำหนดให้แบ่งเอาไว้ในบัญชีธ.ก.ส.ของตัวเองบ้างจากการที่ผู้สื่อข่าวสังเกตุดูในเบื้องต้นและพี่น้องชาวเกษตรต่างหน้าตาบานกันทั่วหน้าในการรับเงินเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโร(COVID19)อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น