เพื่อชุมชนท้องถิ่นพ่อเมืองโคราชเปิดงาน Kick off “ตู้ปันสุขโคราช” ร่วมกับภาคเอกชน

เพื่อชุมชนท้องถิ่น พ่อเมืองโคราชเปิดงาน Kick off  “ตู้ปันสุขโคราช” ร่วมกับภาคเอกชน

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในงาน Kick off “ตู้ปันสุขโคราช”โดยนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานพร้อมนางปิยะฉัตร อินสว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าว  ในนามของคณะทำงานดำเนินการกิจกรรม “ตู้ปันสุขโคราช” ขอขอบพระคุณ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในงาน Kick off  “ตู้ปันสุขโคราช” ในวันนี้ จังหวัดนครราชสีมา โดย ภาคเอกชน ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    การจัดกิจกรรม “ตู้ปันสุขโคราช” ในวันนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ คุณเศรษฐภัทร์ จีระกุลธนันต์ / คุณกัษณ โชติสภณกิตติ / คุณธนาคม วิมลวัตรเวที / และคุณภาณุ เล็กสุนทร

ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านเศรษฐกิจ อันเกิดจากการ       แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ส่งผลให้เกิดปัญหาที่กระทบกับประชาชนในวงกว้าง อาทิ การว่างงาน การขาดรายได้ ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่การคิดสร้างสรรค์นโยบายเพื่อชุมชนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำกิจกรรม “ตู้ปันสุขโคราช” ทั้งนี้ ภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม “ตู้ปันสุขโคราช” โดยในเบื้องต้นมีการบริจาคตู้ จำนวน 21 ตู้ พร้อมอาหารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน สำหรับสถานที่ในการจัดวางตู้ เบื้องต้น ได้ประสานงานกับเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 21 จุดได้แก่ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา / ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา / เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชลีมา / เทศบาลนครนครราชสีมา / เทศบาลตำบลหัวทะเล / เทศบาลตำบลจอหอ / เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม / อบต.จอหอ / อบต.หนองจะบก / อบต.หนองบัวศาลา / บริเวณหน้าลานย่าโม (2 จุด)/ บริเวณหน้าใต้ฟ้าซิตี้ / วัดพระนารายณ์มหาราช / ชุมชนปาริชาติ เคหะ / ชุมชนสามแยกปัก / ชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม / ชุมชนท้าวสุระ / ชุมชนบ้านพักรถไฟ/ ชุมชนราชนิกุล๓ / โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกิดการแบ่งปันกันตามกำลัง ระหว่างคนมี กับ คนไม่มี 2. เพื่อขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม ให้คำนึงถึงผู้คนที่ทุกข์ยาก ลำบากเป็นเบื้องต้น ด้วยความรักความเมตตาต่อกัน 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง โดยเน้นการแบ่งปันในชุมชน ทั้งกลุ่มผู้ให้ กลุ่มผู้รับ และกลุ่มผู้จัดการ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของงานวันนี้ได้มีรถจากกองงานเทศกิจ เทศบาลนคร นำรถกระบะจำนวน4-5คันมารับตู้ปันสุข จำนวน 21 ตู้พร้อมอาหารที่จะนำไปวางที่จุดพร้อมกันนั้นได้มีการปล่อยขบวนรถเป็นระยะๆโดยครั้งนี้มีรถสปอตหรูนำหน้าและที่หน้าตระลึ่งคุณเศรษฐภัทร์ จีระกุลธนันต์ นำน้ำปลาร้ามาแจกให้สำหรับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น