PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าทำส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบในพิธีส่งมอบเงินจำนวน 10 ล้นบาท ในโครงการ PEAสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิพระเกียตินื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก โดยมี นายอภินันท์ ผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ (OPD) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา มีความยินดี และ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเป็นตัวแทนขอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อมอบงบประมาณโครงการ” PEA สนับสนุนคุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล แห่ทั่วประทศ” ณ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา ในวันนี้โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับรวมทั้งการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและโรพยาบาลต่างๆทั่วประเทศช่วยเหลือให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”โครงการ PA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด  77จังหวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”โดย PEA สนับสนุนงบประมาณพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จำนวน77 แห่ง แห่งละ สิบล้านบาท รวมทั้งสิ้น 770 ล้นบาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)

แบ่งการสนับสนุนงบประมาณเป็น 2 ช่วงคือ ปี 2562 จำนวน 30 แห่ง เป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) และปี 2563 จำนวน 47 แห่ง เป็นเงิน 470 ล้นบาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีกำหนดมอบในวันนี้ และอีก 3 แห่งคือ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ จะมีกำหนดมอบในเดือน เมษายนและ พฤษภาคม 2563 ตามลำดับและเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาด ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้า ยังได้ร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าทางการแพทย์ใส่ป้องกันการติด เฟสชิวด์ (Face shield) เพื่อส่งมอบให้บุคลากร พร้อมสิ่งประดิษฐเครื่องกลที่ออกแบบและผลิตโดยพนักงาน PEA เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ลงมือ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหัวปั๊ม

พวกเราชาว PEA เชื่อมั่นเสมอว่า ความสำเร็จและภาคภูมิใจในทุกวันนี้ ไม่ได้อยู่หยุดอยู่ที่การให้บริการไฟฟ้าที่มันคงทำนั้น แต่คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหารได้นำเงินมอบพร้อมกับมอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้นายอภินันท์ ผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ไม่เพียงให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแสชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล ผ่านกระทวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลจังหวัดละ 10 ล้านบาท โครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้งมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปสว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น