X

จังหวัดนครราชสีมาจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562​ เร่งป้องกันลดอุบัติเหตุหวั่นเกรงยอดเพิ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้ามูลพิธิพุทธธรรม 31 นคราชสีมา พ่งไล้จับเก้าเขียวเกาะ (ฮุก 31) ถนนบายพาส (ปักธงชัยจอหอ) ตำบลหนองจะบก อำภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมางานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563จังหวัดนครราชสีมา และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563 จังหวัตนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานรองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงาน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

(นายวิเชียร จันทรโณทัย) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า  ผมมีความยินดีเป็นอย่งยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในวันนี้จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน พบว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิตขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกภูมิภาค และมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น​ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังเช่นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547ได้เกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นยักษ์สีนามิ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประซาซนในประเทศ และนานาชาติเป็นจำนวนมาก เกิดความเศร้าสลดใจแก่คนทั่วโลก​ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัย

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่2563 เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา​ และเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีถนนสายหลักที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 สาย รวมระยะทาง 589 กีโลเมตร ได้แก่1. ถนนสาย 2มิตรภาพ ตำบลกลางดง ถึงเขตจังหวัดขอนแก่น2 ถนนสาย 201 ต่างระดับสีคิ้ว ถึงเขตจังหวัดชัยภูมิ 3. ถนนสาย 205 อำภอมืองนครราชสีมา อำภอโนนไทย ถึงเขตจังหวัดชัยภูมิ4. ถนนสาย 226 อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง ถึงเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 5. ถนนสาย24 ต่างระดับสีคิ้ว อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก ถึงเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 6.ถนนสาย 304 แยกปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว ถึงเขตจังหวัดปราจีนบุรีจึงทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้เกิดการจราจรติดชัดและเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ตังนั้น ผมขอให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินมาตรการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้นคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการบังคับใช้กฏหมาย โดยให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ และผู้นำชุมชน ดำเนินมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และดำเนินการจัดตั้งด่านชุมชน ด่านครอบครัว เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงออกจากหมู่บ้าน ชุมชนไปขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน และให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงโทษที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ลักลอบจำหน่ายสุราในสถานที่ ห้ามจำหน่าย การควบคุมรถโดยสารสาธารณะ

ทั้งในเรื่องสภาพรถและความพร้อมของพนักงานขับรถ เพื่อให้สามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ทุกตำบลเพื่อดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสียงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนผมขอขอบคุณมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่จัดงาน และตกแต่งสถานที่ ซึ่งจุดบริเวณนี้เป็นจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563และให้การจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของจังหวัดนครราชสีมาจงประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอให้ผู้ข้าร่วมโครงการทุกคนจงมีความสุขความเจริญ ตลอดไป 

ต่อมาได้ยื่นสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อไว้อาลัย และรับบริจาคเงินจำนวนหนึ่งจากพระสงฆ์ต่อจากนั้น มูลนิธิต่างๆก็ได้และรับอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้องทั้งอุปกรณ์การแพทย์สำหรับช่วยชีวิตจากบริษัทคุ้มครองกลาง สาขานครราชสีมาได้นำมาบริจาคให้และปล่อยแถวขบวนรถตำรวจ ทหาร กู้ชีพ รถพยาบาลอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน