X

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2562“Terminal 21Looktung Contest 2019”

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2562“Terminal 21Looktung Contest 2019”คัดสุดยอดวงดนตรีลูกทุ่งเข้าประกวด 500 กว่าโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่19พ.ย.2562แถลงข่าวโครงการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประจำปี 2562“Terminal 21Looktung Contest 2019”ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช จังหวัดนครราชสีมาโดยสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย)ร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชและมีผู้แถลงข่าวดังนี้คุณไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัด คุณโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย อาจารย์เรืองยศ พิมพ์ทอง  ผู้บริหาร ค่ายเพลง อาร์สยาม ในเครือ บมจ.อาร์เอส คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช คุณบำรุง เจริญพจน์รองนายกเทศบาลนครนครราชสีมา

ในปัจจุบันเวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับโรงเรียน  มีจำนวนน้อยมาก  ซึ่งขัดกับจำนวนวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน  มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จากการจัดการประกวดของกระทรวงศึกษาธิการ  รายการศิลปหัตถกรรม นักเรียน นักศึกษา ในทุกๆ ปี ที่มีจำนวนวงดนตรีลูกทุ่งเข้าร่วมประกวดในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 500 โรงเรียนในประเทศ  ทางสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

โดยวัตถุประสงค์

1.เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวขิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10

2. เพื่อสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  ด้านวงดนตรีลูกทุ่ง

3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีเวทีในการแสดงออกด้านวงดนตรีลูกทุ่ง ปลูกฝังเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนรู้รักสามัคคี  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด

จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนในการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในครั้งนี้  โดยใช้ชื่อในการประกวด คือ “Terminal 21LooktungContest 2019”เป็นการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย  เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงความสามารถ  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวขิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในการจัดการประกวดจะแบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท ก และ ประเภท ข มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 1,000 คน และผู้สนใจเข้าชม จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน