X

ครูอาชีวะชัยภูมิร้องฮือจี้ ศธ.ตรวจสอบด่วนการคัดเลือกผอ.อาชีวะทั่วประเทศส่อไม่โปร่งใส!

()

ชัยภูมิ – คณะครู รอง.ผอ.อาชีวะชัยภูมิ สุดทนวอนขอความเป็นธรรม จี้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งตรวจสอบการสอบคัดเลือก ผอ.อาชีวะ ในทั่วประเทศไม่โปร่งใส ปูดพบประเด็นส่อไปในทางไม่โปร่งใสจุดอ่อนเพียบร้องผู้นำกระทรวง ศธ.เร่งตรวจสอบด่วน!!!

( 22 พ.ค.62 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนวิงวอนขอความเป็นธรรม ซึ่งมีคณะครูและผู้บริหารระดับรอง ผอ.สถาบันอาชีวะในพื้นที่จ.ชัยภูมิ พร้อมมีการนำข้อความไประบุใน Facebook ของคณะครูท่านหนึ่งที่อ้างตัว ว่าเป็นครู ในสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวหลายท่อนหลายตอนว่า “คำถามมูลค่านับล้านบาท ถ้าคุณตอบได้”

ที่มีหน่วยงานแห่งหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำการจัดสอบสัมภาษณ์ด้วยคำถามข้อเดียวว่าถ้าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการท่านจะมีวิธีบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไร ตอบแค่นี้แหละครับ 100 คะแนนเต็มได้เป็นผอ. # ท่านคิดว่ามันน่าสมเพชไหม สงสารประเทศไทยจริงๆ

ซึ่งในฐานะที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ครูมานานกว่า 33 ปี ที่ทำงานภายใต้สังกัดอาชีวศึกษา(สอศ) กำลังคิดว่าจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังในช่วงนี้คงต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเอง #คุณย่าว่าไงน้อ

อาชีวศึกษาไทยยุค 4.0 กับการเมืองไทย 4.0 ความเลวร้ายของกระบวนการสรรหาผู้บริหาร ของสถาบันอาชีวะของแต่ละแห่งในปัจจุบัน เริ่มเกิดขบวนการไร้ยางอายสิ้นดีผมจงรักภักดีต่อ สอศ.มา 31 ปี ไม่มีความหมาย..# น่าสมเพชสุดๆ

ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกตีแผ่บนโลกโซเชียลและได้มีผู้เข้ามา comment ให้กำลังใจ เป็นจำนวนมาก จนทำให้เป็นเรื่อง ที่น่าสนใจบนกระแสโซเชียลในเวลานี้

ก่อนที่ยังมีตัวแทนของคณะครูดังกล่าว ล่าสุดได้ยื่นหนังสือเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนและประธานชมรมสื่อมวลชนจ.ชัยภูมิในครั้งนี้อีกด้วย เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบวิงวอนผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างความโปร่งใสต่อกระบวนการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งตัวแทนคณะครูอาชีวะ รายนี้ระบุว่า เนื่องจากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุให้เข้ารับ ตำแหน่งผู้อำนวยการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศผลสอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับพบว่ามีประเด็นที่ทำให้เชื่อว่า น่าจะมีการทุจริตในการคัดเลือก โดยการวิ่งเต้นใช้เส้นสายในการรับคัดเลือกเพื่อการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างแน่นอน ข้าพเจ้า ในนามตัวแทน ของรองผู้อำนวยการฯ ผู้เข้ารับ การคัดเลือกจึงขอความอนุเคราะห์ และขอ เรียกร้องขอความเป็นธรรม ผ่านสื่อมวลชน เพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียง และแจ้งไปยังสำนัก คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้ได้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนในครั้งนี้ด้วย

เนื่องจากภายในเร็ววันนี้ก็จะมีการยืนยันแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะแก้ไขคำสั่งได้ยาก โดยข้าพเจ้ามีประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้อง ดังนี้ สรุปข้อปัญหาประเด็นที่มีการส่อไปในทางไม่สุจริต

ประกอบด้วย 1.การสอบสัมภาษณ์หรือการสอบประเมินในภาค ค. ข้อคำถามที่ถามเพียงข้อเดียวคะแนนเต็มถึง 100 คะแนน มีความเหมาะสมหรือไม่ และไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ประกาศแจ้งในการรับสมัครสอบโดยในประกาศแจ้งไว้เช่นเกี่ยวกับปรัชญาพอเพียง 20 คะแนน แต่ในการสอบสัมภาษณ์ไม่มีข้อคำถามนี้

2.ความถูกต้องเหมาะสมกับคำถามในการสอบสัมภาษณ์หรือการสอบประเมินในภาค ก.มีเกณฑ์ในการให้คะแนนถูกต้องหรือไม่โดยข้อคำถามคนเข้าสอบ 700 กว่าคน ด้วยคำถามเดียวกันสามารถวัดความสามารถของบุคคลที่จะคัดเลือกมาเป็นผู้อำนวยการได้อย่างไร และคำถามเดียวสามารถตัดสินให้ได้ตำแหน่งผู้อำนวยการนั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงใด (คำถามคือ ถ้าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการท่านจะมีวิธีบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไร)

3. คะแนนการสอบในภาค ข. (ระดับจังหวัดและระดับภาค) ได้มีการนำมาพิจารณาร่วมกันอย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่กำหนดในเกณฑ์กำหนดไว้หรือไม่เพราะมีบางคน มีคะแนนในภาค ข.ต่ำมากแต่มาสอบสัมภาษณ์เพียงข้อเดียว กลับได้คะแนนสูงลิบลิ่ว และมีผลส่งเข้าไปติดอันดับสูงมากกว่า ทำให้เชื่อว่าน่าจะมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้องกันไปในทางทุจริตในการสอบสัมภาษณ์หรือการสอบ ประเมินในภาค ค.ด้วย

4. ผลการสอบปรากฏว่ามีรองผู้อำนวยการ ที่อยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้ ทั้งหมดที่สมัครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดำรงตำแหน่งอยู่ และซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ และควบคุมการจัดสอบคัดเลือกเข้ารับการบรรจุผู้อำนวยการของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด เป็นที่น่าผิดสังเกตส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ช่วยกันเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ด้วย

และกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ประเด็นข้อเรียกร้องที่ อยากจะขอฝากไปถึง ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้เกี่ยวข้อง ถึงการขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการสอบบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมคะแนนในระดับจังหวัดระดับภาคและการสอบสัมภาษณ์ให้ถูกต้องโปร่งใสเป็นไปตามธรรมาภิบาล ที่แท้จริงด้วย

2. และขอเรียกร้องให้สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสอบประเมินในภาค ก. ใหม่อีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมโดยการให้มีบุคคลที่มีความเหมาะสม ไม่ใช่กรรมการชุดเดิมพร้อมทั้งใช้ข้อคำถามที่สอดคล้องเป็นไปตามที่ได้ประกาศแจ้งเกณฑ์ในการสอบให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบไว้แล้ว

3. กำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนของผู้มีประสบการณ์และมีความอาวุโสใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ คือการคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ มีวุฒิภาวะเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 4. ขอเรียกร้องให้ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปลี่ยนคณะบุคคลในการทำงานสอบคัดเลือกใหม่ ในครั้งนี้ โดยให้มีคณะกรรมการจากหลายๆ ฝ่าย ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าสอบสัมภาษณ์เช่นภาคประชาชน สถานประกอบการและภาคเอกชน องค์กรวิชาอิสระเป็นต้น ที่จะเข้ามาช่วยเป็นแนวทางในการปฏิรูปสร้างคุณภาพทางการศึกษาของไทยร่วมกันอย่างแท้จริง และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนี้ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]