ผู้ว่าชัยภูมิประกาศจังหวัดขอความร่วมมืองดทำนาปรังวิกฤตกระทบประปาขาดน้ำหนัก!

ชัยภูมิ – จนไม่สามารถจ่ายน้ำประปาให้ชาวบ้าน พระเณร สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ เริ่มวิกฤตขยายวงหนัก ขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่รุนแรงต่อเนื่อง!

( 21 มีค.62 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรงทุกขณะชาวบ้าน พระเณร สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ ขาดน้ำอุปโภคบริโภคขยายวงกว้างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ หลังจากพบปัญหาในขณะนี้ที่ชาวนาในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เร่งทำนาปรังรอบที่ 3 กันเป็นจำนวนมากและมีการเร่งสูบน้ำเข้าที่นากันจำนวนมาก จนทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งเก็บกักน้ำดิบ ทั้งลำน้ำชี แหล่งคูคอลงต่างๆที่มีในแต่ละชุมชน เพื่อเก็บไว้ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ในช่วงหน้าแล้งปีนี้เกิดแห้งขอดเกิดปัญหาภัยแล้งหนักมาเร็วกว่าทุกปีในรอบ 10 ปี

จนส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนทำให้การประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้านในหลายอำเภอเริ่มขาดน้ำดิบที่จะนำมาใช้ผลิตประปาได้แล้ว จนทำให้ประปาไม่ไหลแล้วหลายพื้นที่ และสร้างความเดือดร้อนทำให้ชาวบ้าน พระเณร สัตว์เศรษฐกิจที่เลบี้ยง ไว้ทั้ง สุกร วัว กระบือ ขาดน้ำกินน้ำใช้ตามมาขยายวงกว้างรุนแรงต่อเนื่องหนักกว่าทุกปีแล้ว

ล่าสุด นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ ได้เรียกประชุมด่วนหัวหน่วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจ.ชัยภูมิ เร่งช่วยกันหาแนวทางแก้ไข ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบความถูกต้องให้ได้ทุกพื้นที่ว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดจากจุดใดบ้าง

ซึ่งปัญหาหลักในช่วงนี้เกิดจากมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ทำการปลูกข้าวนาปรังรอบใหม่ หลังเก็บเกี่ยวไปแล้ว 2 รอบ ซึ่งเ)นการส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบผลิตประปาตามมาจำนวนมาก ซึ่งทางจ.ชัยภูมิ จึงต้องออกเป็นประกาศจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือกำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอ ลงไปกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเร่งด่วน เพื่อขอความร่วมมือชาวนาในการงดทำนาปรังรอบ 3 เนื่องจากปีนี้ภาวะฝนตกน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้อย หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจเกิดปัญหากับประชาชนส่วนมากได้ โดยเฉพาะเรื่องน้ำประปา ที่เริ่มขาดแคลนแล้วหลายพื้นที่แล้ว ทางจังหวัดต้องเร่งจัดรถออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน พระเณร สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบตามมาเป็นจำนวนมากแล้ว

โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำขณะนี้ในภาพรวมล่าสุด ที่ถึงแม้ว่ายังไม่น่าเป็นห่วง ตามแหล่งน้ำและพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน สามารถควบคุมได้ ส่วนนอกเขตชลประทาน ยังคงต้องติดตามใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามลำน้ำชี ลำน้ำพรม ลำน้ำเซิน(เชิญ) โดยให้นายอำเภอทั้ง16 อำเภอ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งเรื่องของข้อมูลน้ำ การรับรายงานภัยแล้งทุกครั้ง ต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง การแจ้งเตือนและขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการทำนาปรัง หลังเก็บผลผลิตแล้ว ควรงดทำนาปรังรอบใหม่ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค จนกว่าจะผ่านพ้นหน้าแล้งนี้ไปได้ด้วยดีเป็นอันดับแรกก่อน

นอกจากนี้ยังมีรายงานการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ใน 13 อำเภอ ซึ่งหลังตรวจสอบพบว่าส่วนมาก แจกไว้ตามภาชนะกลางประจำหมู่บ้าน หรืออาคารบ้านเรือน ที่ระบบประปาไปไม่ถึง และระบบประปาขัดข้อง ไม่มีน้ำดิบผลิตประปา จึงต้องบรรทุกน้ำไปบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้า เช่นในพื้นที่บ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปาแจกจ่ายประชาชนอย่างเพียงพอได้โดยเทศบาลบ้านค่ายต้องตั้งจุดสูบน้ำและบริการออกแจกจ่ายน้ำให้วัด โรงเรียนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนที่น้ำประปาจะกลับมาไหลตามเดิม

และพื้นที่บ้านหนองโสมง. ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ ในหน้าแล้งประสบปัญหา ในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องลงไปแก้ไข   นอกจากนี้ยังระดมเครื่องสูบน้ำ จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ปภ.เขต 5 ขอนแก่น ลงไปสนับสนุนในการสูบน้ำระยะไกล จากแหล่งน้ำอื่นๆ มาเติมบ่อน้ำดิบประปาที่เกิดปัญหาด้วย  ซึ่งในระยะยาวได้เตรียมของบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละแห่งแล้วไว้สำหรับ ส่วนน้ำในลำน้ำชีที่แห้งขอด ขณะนี้ได้รับการร้องขอจากการประปาภูมิภาค ให้โดยจะปล่อยน้ำดิบจากบึงละหาน ลงไปตามลำน้ำชี เพื่อช่วยเติมดิบผลิตประปาแก่ ประปาบ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ และประปาท่าศาลา ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ล่าสุดได้เร่งสำรวจระบบปาหมู่บ้านทุกแห่ง สถานีสูบน้ำทุกแห่ง หากระบบประปามีปัญหา จะได้บูรณาการความช่วยเหลือ โดยสูบน้ำไปไปเติมถังน้ำดิบได้ทันท่วงทีเพื่อจะไม่ให้เกิดผลกระทบชาวบ้านขาดทำน้ำให้ได้เป็นการเร่งด่วนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น