X

ชัยภูมิชาวบ้านโล่งอกรอลุ้นเปิดประชุมสภา ทม.อีกรอบสุดท้าย!

ชัยภูมิ – ล่าสุดยอมยกมือผ่านมติโครงการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแล้ว หลังวานนี้ชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากต้องพากันสุดงง การประชุมในสภา สท.เดินหนีออกจากที่ประชุมจนทำการประชุมสภาล่ม ชาวบ้านต่างรอลุ้น ขอทุกฝ่ายเข้าใจการทำงานเพื่อประชาชนก่อนที่จะมีการเลื่อนประชุมสภารอครั้งสุดท้ายวันนี้ 30 พ.ย.66 เพื่อรอลุ้นสภามีมติเป็นวันสุดท้ายอีกครั้ง ต่างพากันโล่งอกไปทั่วเมือง!

( 30 พ.ย.66 ) ขณะที่ จ.ชัยภูมิ เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลถึงความไม่สบายใจของประชาชนในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ใน 25 ชุมชน อย่างหนักที่ต่างพากันสุดงงว่าเกิดอะไรขึ้น หลังมีการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อช่วงเวลา 10.00 น.วันที่ 29 พ.ย.66 ที่ผ่านมา

เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังการบริหารงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ(ทม.ชัยภูมิ) ได้เปิดให้มีการถ่ายทอดสดให้ชาวบ้านทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการทำงานของคณะผู้บริหาร และฝ่ายต่างๆ ภายในพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ในปัจจุบัน รวมทั้งการเปิดประชุมสภา ทม.ชัยภูมิ ทุกครั้งมาโดยตลอด  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ที่มี นายธีวรา  วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  ที่มาจากสายนักธุรกิจชื่อดัง 1 ใน 5 เสือ ธุรกิจสิ่งทอของเมืองไทย ซึ่งครั้งนี้ตัดสินใจขอทำหน้าที่เข้ามาพัฒนาบ้านเมือง ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ สามารถชนะการเลือกที่มีคู่แข่งสายการระดับชาติในพื้นที่การเลือกตั้งใน ทม.เมืองชัยภูมิ ครั้งนี้มาได้เป็นสมัยแรก จนได้เข้ามาบริหารงานตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในพื้นที่มาต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ก่อนที่จะเหลือวาระการทำงานในพื้นที่อีกประมาณ 1 ปี

ซึ่งหลังวานนี้เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ที่จะสิ้นสุดการเปิดวาระการประชุมก่อนสิ้นในปีงบประมาณประจำปี 2567 ครั้งสุดท้ายในไม่เกิน 30 พ.ย.66 นี้

ที่ทำให้มีบรรยากาศการเฝ้ารอติดตามถ่ายทอดสดของประชาชนในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่อยู่ดีๆกลับเกิดปัญหาทำให้สภาล่ม อย่างสุดงงแบบไม่มีเหตุผลมาก่อนระหว่างการถ่ายทอดของการประชุมสภา ทม.ชัยภูมิ ผ่านเพจออนไลน์ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในครั้งนี้ขึ้น จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างพากันไม่พอใจและสุดงง ในการประชุมสภาฯในครั้งนี้เกิดขึ้นตามมาอีกจำนวนมาก และอยากฝากถามถึงผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสภา ทม.ครั้งนี้ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่อยู่ดีๆมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่น หรือ สท.หลายคน ที่ชาวบ้านเลือกไปเป็นตัวแทนในสภาฯได้เดินหนีออกจากที่ประชุมสภาไปอย่างไม่มีเหตุผล

จนทำให้การนำไปสู่การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งนี้ ไม่มีมติสำคัญในวาระที่ 7 ในเรื่องญัตติขอการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ ทม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองช่าง) รวม 21 โครงการ รวมงบกว่า 26 ล้านบาท เพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือแก้ปัญหาชาวบ้านที่เคยมีการยื่นเรื่องร้องเรียนให้ทาง ทม.ชัยภูมิ ขอให้เร่งลงไปช่วยไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ทั้ง 25 ชุมชน ในเขต ทม.ชัยภูมิ ทั้งการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำพังเสียหายในชุมชน และ โครงก่อสร้างพื้นที่ ถนนในชุมชนที่พังเสียหายมานานหลายปี  ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เคยได้เสนอผ่าน และร่วมประชุมหาแนวทางกับผู้นำท้องถิ่น สท.แต่ละพื้นที่มาโดยตลอด จนออกมาเป็นมติประชาคมของประชาชนมาแล้วทุกพื้นที่ผ่านตัวแทน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ หรือ สท.ทม.เมืองชัยภูมิ ที่เคยรับปากไว้

และมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ต่างๆใน 21 โครงการ ได้เสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้ว จนนำมาสู่การให้ช่วยนำเสนอของบประมาณในครั้งนี้ต่อนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ แต่กลับมี สท.ทม.ชัยภูมิ ในครั้งนี้หลายพื้นที่ที่อยู่ดีๆ กลับไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ผลักดันงบประมาณลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตัวเอง โดยไม่สนใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาในการผลักดันงบประมาณลงไปดำเนินการในครั้งนี้ได้ แต่กลับมีการเดินหนีหายตัวออกจากที่ประชุมสภาครั้งนี้หนีไปจนการประชุมสภาวานนี้( 29 พ.ย.66)ที่ผ่านมา ต้องล่มประชุมต่อไม่ได้

ทางประธานสภา ทม.ชัยภูมิ ต้องประกาศแจ้งว่า ซึ่งในวันนี้ 30 พ.ย.66 ที่ยังเหลือเป็นวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสที่มีการเลื่อนเปิดการประชุมดังกล่าวฯได้ และรอให้ครบองค์ประชุมจากกรณีที่เกิดขึ้นได้อีกครั้งในเวลาตั้งแต่ 14.00 น.วันที่ 30 พ.ย.66 หากยังไม่มีตัวแทนผู้นำชุมชนมาไม่ครบองค์ประชุมแบบนี้อีก และไม่ผ่านการรับรองวาระการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านในปี  2567 นี้ ได้ ก็ทำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เสียโอกาส และต้องรอกันนานต่อไปอีกในปีงบประมาณหน้าอีก

จนล่าสุดวันนี้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อเปิดประชุมสภาฯ พิจารณาวาระ 7 เป็นวันสุดท้ายอีก เวลา 14.00 น.วันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา มี สท.เดินทางเข้ามาร่วมครบองค์ประชุมได้อีกครั้ง ก่อนที่จะพากันเปิดอภิปลายข้อซักถามในสภา ต่อการพิจารณาในเรื่องญัตติขอการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ ทม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองช่าง) รวม 21 โครงการ รวมงบกว่า 26 ล้านบาท เพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่ ทม.เมืองชัยภูมิ อยู่นานกว่า 2 ชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ 16.00 น.วันนี้ สท.ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมดยกมือเป็นมติเอกฉันท์เพื่อให้ผ่านวาระ 7 ในญัตติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ได้แล้ว ซึ่งมีผู้ไม่ยกมือ หรือ งดออกเสียง 4 ราย และทำให้บรรยากาศชาวชัยภูมิในพื้นที่จำนวนมาก ติดตามการประชุมครั้งนี้ก็ต่างเกิดความโล่งอกกลับคืนมาได้อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการไขแก้ปัญหาตามโครงการต่างๆ ครั้งนี้ร่วมกว่า 21 โครงการ ได้ผ่านสภาฯต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]