X

ชัยภูมิจับตาชาวบ้านโอดผู้แทนสภาท้องถิ่นหนีที่ประชุมไม่สนแก้ปัญหาชาวบ้าน!

ชัยภูมิ – หลังมีการเปิดประชุมขอมติช่วยแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากชาวบ้านผ่านการประชาคมในทุกพื้นที่มาแล้ว จนนำไปสู่การจัดทำแผนผลักดันเข้าสู่เป็นสาระที่ประชุมสภาจากทุกตัวแทนผู้นำท้องถิ่นช่วยหนุนงบประมาณที่ชาวบ้านรอมานานนับหลายปี ต้องพากันสุดงงเข้าวาระประชุมในสภาท้องถิ่น สท.กลับเดินหนีออกจากที่ประชุมอย่างไม่มีเหตุผลเฉย ด้าน นายกเล็กแจงชาวบ้านเร่งช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านทุกฝ่ายจนถึงที่สุดแล้ว ขอทุกฝ่ายเข้าใจการทำงานเพื่อประชาชนก่อนเลื่อนประชุมสภารอครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกลับมาใช้เหตุผลเพื่อช่วยกันปัญหาบ้านเมือง เดินหน้าต่อไปให้ได้จะดีกว่า ปล่อยเสียหายเวลาล่าช้าต่อไปอีก!

( 30 พ.ย.66 ) ขณะที่ จ.ชัยภูมิ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลถึงความไม่สบายใจของประชาชนในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ใน 25 ชุมชนอย่างหนัก ว่า หลังมีการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อช่วงเวลา 10.00 น.วันที่ 29 พ.ย.66 ที่ผ่านมา

เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังการบริหารงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ(ทม.ชัยภูมิ) เพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันติดตามการบริหารของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ และทุกฝ่ายในการบริหารงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มาจนในปัจจุบัน อย่างไม่เคยมีมาก่อนในรอบหลายสิบปี ที่ทาง ทม.ชัยภูมิ ได้เปิดให้มีการถ่ายทอดสดให้ชาวบ้านทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการทำงานของคณะผู้บริหารภายในพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ในปัจจุบัน รวมทั้งการเปิดประชุมสภา ทม.ชัยภูมิ ทุกครั้งมาโดยตลอด  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ที่มี นายธีวรา  วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  ที่มาจากสายนักธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งสามารถชนะการเลือกที่มีคู่แข่งสายการระดับชาติในพื้นที่การเลือกตั้งใน ทม.เมืองชัยภูมิ มาได้เป็นสมัยแรก ได้เข้ามาบริหารงานตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในพื้นที่มาต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ก่อนที่จะเหลือวาระการทำงานในพื้นที่อีกประมาณ 1 ปี

ซึ่งหลังได้เข้ามาทำงานได้มีการเปิดเวทีในการทำงานให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการทำงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ มาโดยตลอด และเมื่อวันที่ 29 พ.ย.66 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ที่จะสิ้นสุดการเปิดวาระการประชุมก่อนสิ้นในปีงบประมาณประจำปี 2567 ครั้งสุดท้ายในไม่เกิน 30 พ.ย.66 นี้

บรรยากาศการเฝ้ารอติดตามถ่ายทอดสดในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่อยู่ดีๆ กลับเกิดปัญหาทำให้สภาล่ม อย่างสุดงงแบบไม่มีเหตุผลมาก่อนในช่วงเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ระหว่างการถ่ายทอดของการประชุมสภา ทม.ชัยภูมิ ผ่านเพจออนไลน์ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในครั้งนี้ขึ้น จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างพากันไม่พอใจและสุดงง ในการประชุมสภาฯในครั้งนี้เกิดขึ้นตามมาอีกจำนวนมาก และอยากฝากถามถึงผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสภา ทม.ครั้งนี้ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่อยู่ดีๆ มีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นหลายคน ที่ชาวบ้านเลือกไปเป็นตัวแทนในสภาฯได้เดินหนีออกจากที่ประชุมสภาไปอย่างไม่มีเหตุผล

จนทำให้การนำไปสู่การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งนี้ ไม่มีมติสำคัญในวาระที่ 7 ในเรื่องญัตติขอการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ ทม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองช่าง) รวม 21 โครงการ รวมงบกว่า 26 ล้านบาท เพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือแก้ปัญหาชาวบ้านที่เคยมีการยื่นเรื่องร้องเรียนให้ทาง ทม.ชัยภูมิ ขอให้เร่งลงไปช่วยไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคลอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้ง 25 ชุมชน ในเขต ทม.ชัยภูมิ ทั้งการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำพังเสียหายในชุมชน และ โครงก่อสร้างพื้นที่ ถนนในชุมชนที่พังเสียหายมานานหลายปี

ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เคยได้เสนอผ่าน และร่วมประชุมหาแนวทางกับผู้นำท้องถิ่น สท.แต่ละพื้นที่มาโดยตลอด จนออกมาเป็นมติประชาคมของประชาชนมาแล้วทุกพื้นที่ผ่านตัวแทน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ หรือ สท.ทม.เมืองชัยภูมิ ที่เคยรับปากไว้และมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ต่างๆใน 21 โครงการ ได้เสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้ว จนนำมาสู่การให้ช่วยนำเสนอของบประมาณในครั้งนี้ต่อนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ แต่กลับมี สท.ทม.ชัยภูมิ ในครั้งนี้หลายพื้นที่ที่อยู่ดีๆ กลับไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ผลักดันงบประมาณลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตัวเอง โดยไม่สนใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาในการผลักดันงบประมาณลงไปดำเนินการในครั้งนี้ได้

แต่กลับมีการเดินหนีออกจากที่ประชุมสภาครั้งนี้หนีหายไปเฉย ทางเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการประชุมที่พยายามติดต่อให้กลับเข้ามาประชุมสภาให้ครบเวลานานกว่า 1ชั่วโมง แต่ก็ไม่สามารถติดต่อ สท.กลุ่มดังกล่าวกลับมาประชุมสภา เพื่อให้เกิดการเปิดให้อภิปรายว่าจะมีข้อท้วงติงอย่างไร แต่กลับไม่มีการดำเนินการอะไรมีการเพิกเฉยหนีออกที่ประชุมครั้งนี้ไป ต่างสร้างความไม่พอใจต่อชาวบ้านในหลายพื้นที่ในขณะนี้ด้วย

ที่ไม่สามารถเข้ามาประชุมช่วยขอมติผ่านการประชุมสภาของบประมาณเพื่อลงไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวของชาวบ้านในพื้นที่ได้ ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน ทม.ชัยภูมิ ได้เสนอให้มีการเลื่อนการประชุมสภาครั้งนี้ เพื่อติดต่อ กลุ่ม สท.ที่เดินหนีออกจากที่ประชุมสภาฯในครั้งนี้ไป เพื่อมาร่วมประชุมในการร่วมพิจารณาญัตติดังกล่าวเพื่อช่วยแก้แก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อีกครั้งในเวลาไม่เกิน 14.00 น.ของวันที่ 30 พ.ย.66 นี้เป็นวันสุดท้าย

ซึ่งก็ต้องรอลุ้นว่าหากในวันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 กลุ่มตัวแทน สท.ที่หนีการประชุมครั้งในวันที่ 29 พ.ย.66 ไปหากไม่ยอมกลับมาเข้าร่วมลงมติอีกครั้งได้ ก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องหมดความหวังที่จะมีการผ่านงบประมาณในการลงไปแก้ปัญหาในข้อญัตติวาระที่ 7 ในปีงบประมาณ 2567 ที่ต้องล่าช้าต่อไปอีก

ขณะที่ทางผู้สื่อข่าวหลังได้มีประชาชนในพื้นที่ต่างสุดงงและอยากสอบถามต่อกรณีที่เกิดขึ้นในการประชุมสภา ทม.ชัยภูมิ ที่เกิดปัญหาขึ้นในครั้งนี้ ด้าน นายธีวรา  วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้ออกมาเปิดเผยว่า กรณีที่เกิดขึ้นก็อยากให้ชาวบ้านรับทราบว่าปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ชาวบ้านเคยร้องเรียนมา ในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่ตนเองมาเป็นนายกฯเข้ามาบริหารและพยายามจะลงไปช่วยแก้ไขปัญหาชาวบ้านในทุกพื้นที่มาตลอดที่มีวาระ 4 ปี ตลอด และจนขณะนี้ก็เหลือวาระอีกประมาณ 1 ปี ที่การเข้ามาเป็นตัวแทนเป็นนายกเล็กในเมืองชัยภูมิ ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ทั้งที่เป็นส่วนที่ตนเองไม่มีฐานเสียงมี สท.ในพื้นที่ทั้งใน 3 เขตใน 25 ชุมชน ตนเองรับเรื่องความเดือนร้อนมาแล้วทั้งหมด ไม่ว่าฝ่ายใดที่ไม่ช่วยเขตที่ตนเองมีฐานเสียงก็ตาม แต่มีความต้องการของประชาชนในพื้นที่เรียกร้องมาจนนำไปสู่การจัดทำแผนเปิดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนนำไปสู่การแก้ปัญหาครั้งนี้มาแล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะมีการนำเรื่องเข้าประชุมสู่สภาฯในครั้งนี้ ก็รู้สึกงงเหมือนกันว่า คนที่เป็นตัวแทนในพื้นที่ทั้งเคยนำเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมาแจ้งให้ตนเองช่วยแก้ปัญหาและนำเข้าสู่เป็นวาระที่ประชุมเพื่อผลักดันงบประมาณลงไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตัวเอง กลับไม่มีเหตุผลเดินหนีหายออกจากที่ประชุมไปเฉย ซึ่งถ้ามาร่วมประชุมแล้วก็พร้อมรับฟังอยากให้มีการท้วงติงว่ายังขาดตรงไหนที่ไม่เหมาะสมขาดเหลือตรงไหน ก็พร้อมรับฟังในวาระโครงการที่นำมาเสนอ แต่นี่เปิดให้อภิปรายกลับไม่พูดอะไรเดินหนีปล่อยให้ที่ประชุมไม่ครบ จนไม่สามารถผ่านโครงการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลัก แล้วปัญหาที่ผ่านมาจะแก้ไขให้ชาวบ้านได้อย่างไร

ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น ในฐานะที่ตนเองเป็นนายก ทม.ชัยภูมิ ตามระเบียบปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองก็ไม่สามารถไปบังคับตัวแทนผู้นำชุมชนในสภาในครั้งนี้ได้ ก็อยากให้ประชาชนเข้าใจ และกลับไปถามผู้นำท้องที่ตัวเองว่าที่ชาวบ้านเสนอมาไม่ผ่านงบประมาณที่จะลงไปแก้ไขให้ได้ ต้องผ่านเสียงผู้นำท้องถิ่นทุกฝ่ายในสภาไม่อยากให้เล่นเกมการเมือง หรือเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปได้

ขอให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของ นายก ทม.ชัยภูมิ ในครั้งนี้ด้วย และพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสที่มีการเลื่อนเปิดการประชุมฯ และรอให้ครบองค์ประชุมจากกรณีที่เกิดขึ้นได้อีกครั้งในเวลาตั้งแต่ 14.00 น.วันที่ 30 พ.ย.66 หากยังไม่มีตัวแทนผู้นำชุมชนมาไม่ครบองค์ประชุมแบบนี้อีก และไม่ผ่านการรับรองวาระการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านในปี 2567 นี้ ได้ ก็ทำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เสียโอกาส และต้องรอกันนานต่อไปในปีงบประมาณหน้าอีก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]